Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News


Od redakcji
 

Kwartalnik naukowy „Bezpieczeństwo i Ochrona” jest pismem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony. Kwartalnik nasz nie jest jednak kolejnym biuletynem. Mamy nadzieję, że stanie się niezależnym forum debaty o najważniejszych problemach dotyczących bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Adresatami pisma są nie tylko specjaliści i doświadczeni praktycy (funkcjonariusze ABW, policji, straży granicznej, straży miejskiej, służby więziennej, żołnierze itd.), ale wszyscy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa i ochrony ludzi i mienia, w tym studenci różnorodnych kierunków nauk społecznych. Dlatego obok artykułów specjalistycznych zamieszczać zamierzamy teksty popularnonaukowe, wspomagające proces dydaktyczny. Na straży poziomu merytorycznego stoi rada naukowa złożona z wybitnych specjalistów.

Problematyka bezpieczeństwa i ochrony jest z konieczności obszarem interdyscyplinarnych studiów i badań. Takie zatem jest i nasze pismo. W szczególności zamierzamy publikować teksty z zakresu nauk prawnych (zwłaszcza: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, prawo administracyjne, teoria państwa i prawa), nauk wojskowych, nauk policyjnych, socjologii, politologii i psychologii. Ale katalog ten nie zamyka pola problemowego.

W każdym numerze znajdzie się wywiad naukowy z doświadczonym specjalistą, na co dzień zmagającym się z problemem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku lub z naukowcem, ekspertem specjalizującym się w interesującej nas problematyce. Formuła wywiadu naukowego – niezbyt częsta na polskim rynku czasopism – pozwoli na pogłębione i pozbawione publicystycznej doraźności zmierzenie się z różnorodnymi problemami teorii i praktyki.

Numery składać się będą ze stałych działów, takich jak „Podstawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”, „Wojna i pokój”, „Administracja”, „Służby mundurowe”, jak i z działów pojawiających się okresowo (np. w tym numerze „Media i marketing”) oraz z rozbudowanych bloków problemowych. Postaramy się także na bieżąco monitorować rynek wydawniczy i recenzować pozycje godne lektury oraz zdawać sprawę z interesujących konferencji i szkoleń.

Zapraszamy do aktywnej współpracy wszystkich autorów podejmujących problematykę porządku publicznego, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony osób i mienia. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu pismu choć trochę zwiększy się świadomość prawna społeczeństwa, w tym świadomość zagrożeń, i dzięki temu nasze wspólne bezpieczeństwo.

Lech M. Nijakowski
Sekretarz redakcji


             Okładka numeru 1-2
                (kliknij żeby powiększyć)

Pobierz spis treści numeru (Plik WORD)
       
 

Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83