Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Konflikty narodowościowe w wymiarze symbolicznym
(konwersatorium)

Semestr I

L.p.

Temat zajęć

1.

Zajęcia organizacyjne

2.

Paradygmaty wyjaśniania konfliktów narodowościowych
w wymiarze symbolicznym - uwagi wprowadzające

Lektura dla wszystkich
S.J. Kaufman, Modern Hatreds.
The Symbolic Politics of Ethnic War, Ithaca, London 2001, s. 1-13.

Lektura dla referenta
Horowitz D. L., Structure and Strategy in Ethnic Conflict, Paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington, D.C., 20-21 April 1998.
 

3.

Konflikty bałkańskie (I) - Bośnia i Hercegowina

Lektura dla wszystkich
1) M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003, s. 162-186, 201-209.
2) A. Herscher, , Warchitecture,  Assemblage  2000, nr 41.

Lektura dla referenta
S.J. Kaufman, Modern Hatreds.
The Symbolic Politics of Ethnic War, Ithaca, London 2001, s. 170-193, 198-201.
 

4.

Konflikty bałkańskie (II) - Serbowie kontra Albańczycy

Lektura dla wszystkich
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003, s. 272-286, 331-345.

Lektura dla referenta
A. Stavrianakis, A Tale of Two Ethnicities? An Analysis of Approaches to ‘Ethnic Conflict’: The Case of Kosovo, Global Politics Network (fragmenty).
 

5.

Konflikty bałkańskie (III) - polityka symboliczna w Serbii

Lektura dla wszystkich
1) D. Gil, Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005, 235-258.

2) J. Kornhauser, Karadžić jako mit,   Pamiętnik Słowiański  XXXVI/XXXVII, 1986/1987, s. 13-24.

Lektura dla referenta
I. Čolović, Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, przeł. M. Petryńska, Kraków 2001, s. 15-104.
 

6.

Konflikt o Jerozolimę

Lektura dla wszystkich
K. Armstrong, Jerozolima. Miasto trzech religii, przeł. B. Cendrowska, Warszawa 2000, s. 461-494.

Lektura dla referenta
D. Bar-Tal, Przekonania społeczne w czasie nierozwiązywalnych konfliktów,  Studia Psychologiczne  1999, t. XXXVII, zeszyt 2.
 

7.

Azerowie kontra Ormianie

Lektura dla wszystkich
S.J. Kaufman, Modern Hatreds.
The Symbolic Politics of Ethnic War, Ithaca, London 2001, s. 49-64.

Lektura dla referenta
S.J. Kaufman, Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War, Ithaca, London 2001, s. 65-83.

 

8.

Turcy kontra Ormianie

Lektura dla wszystkich
G. Kucharczyk, Pierwszy holocaust XX wieku, Warszawa 2004.

Lektura dla referenta
T. Hofmann, A Critical Assessment of the Situation of the Armenian Minority in the Turkish Republic, “Armenians in Turkey Today , s. 23-30, 35-42.
 

9.

Przestrzeń zawłaszczona symbolicznie: Belfast

Lektura dla wszystkich
S. Smala, Globalised Symbols of War and Peace, “Social Alternatives  2003, vol 22, nr 2.

Lektura dla referenta
E. Cairns, M.D. Roe (red.), The Role of Memory in the Ethnic Conflict, Palgrave Macmillan 2003, s. 125-143.
 

10.   

Pierwsze podsumowanie: Polityka symboli a konflikt etniczny

Lektura dla wszystkich
S.J. Kaufman, Modern Hatreds.
The Symbolic Politics of Ethnic War, Ithaca, London 2001, s. 27-39, 44-47.

Lektura dla referenta
S.J. Kaufman, Modern Hatreds.
The Symbolic Politics of Ethnic War, Ithaca, London 2001, s. 203-221.
 

11.   

Konflikty symboliczne związane z pamięcią holokaustu (I) - Auschwitz-Birkenau

 Lektura dla wszystkich
1)      M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Kraków 2005, s. 49-58.

2)      M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona, Warszawa 2001, s. 143-166

3)      H. Świda-Ziemba, Hańba obojętności,  Gazeta Wyborcza  z 17 sierpnia 1998 r.

Lektura dla referenta
M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Kraków 2005, s. 232-287.
 

12.   

Konflikty symboliczne związane z pamięcią holokaustu (II) - Pomnik ofiar holokaustu w Berlinie

Lektura dla wszystkich
W. Pięciak, Pamiętać - ale jak? Wokół dyskusji nad projektem pomnika pomordowanych Żydów Europy (Niemcy 1988-2000),  Przegląd Zachodni  2000, nr 4.

Lektura dla referenta
M. Haß, The Politics of Memory in Germany, Israel and the United States of America, “The Canadian Centre for German and European Studies, Working Paper  2004, Series Number 9. 


Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83