Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Konflikty narodowościowe w wymiarze symbolicznym
(konwersatorium)

Semestr II

L.p.

Temat zajęć

1.       

Zajęcia organizacyjne i lektura na rozgrzewkę

B. R. Barber, Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2005, s. 73-114.

2.       

Powstanie systemu niemieckich upamiętnień militarnych

1) R. Traba,  Wschodniopruskość . Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Poznań-Warszawa 2005, s. 287-310.
2) Ch. graf von Krockow, O niemieckich mitach, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2000, s. 11-21.

Lektura dla referenta
G.L. Mosse, National Cemeteries and National Revival: The Cult of the Fallen Soldiers in Germany, “Journal of Contemporary History  1979, vol. 14, nr 1.

 

3.       

Konflikty w Południowym Tyrolu:

Lektura dla wszystkich
J. Berghold, Awakening Affinities between Past Enemies: Reciprocal Perceptions of Italians and Austrians,  Working Paper  95-6, Center for Austrian Studies 1995.

Lektura dla referenta
T. Kager, South Tyrol: Mitigated but not Resolved,  Online Journal of Peace and Conflict Resolution . 

4.       

Polacy kontra Ukraińcy: Cmentarz Orląt we Lwowie i  pomniki UPA 

1) A. Jawornicka, M. Kwiatkowski, Przywracanie pamięci a granice zaufania. Spory wokół miejsc upamiętnienia na pograniczach polsko-ukraińskich, w: M. Zielińska (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje, t. I, Zielona Góra 2003.
2) I. Hałagida, Ukraińcy za zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947-1957, Warszawa 2003, s. 22-41.
3) W. Woskowski, Takie były początki. Odbudowa Cmentarza Obrońców Lwowa,  Przeszłość i Pamięć  nr 1-2 (22-23), styczeń-czerwiec 2002 r.

Lektura dla referenta
E. Siemaszko, Ludobójcze akcje OUN-UPA w lipcu 1943 roku na Wołyniu, w: G. Motyka i D. Libionka (red.), Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2002, s. 59-75.

5.       

Konflikt w wymiarze symbolicznym a wojna cywilizacji

S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1997, s. 12-66.

Lektura dla referenta

P. Marfleet, The  clash  thesis: War and ethnic boundaries in Europe,  Arab Studies Quarterly  2003, vol. 25, nr 1&2.

 

6.       

Tożsamość narodowa a kultura masowa - przypadek "Braveheart"

T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kraków 2004, s. 181-219.

Lektura dla referenta
1) M. Billig, Banal Nationalism, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Dehli 1995, s. 1-12.
2) T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kraków 2004, s. 26-39.

7.       

Wielość pamięci ofiar Ameryki Południowej - Desaparecido

A. Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, Warszawa 2004, s. 182-225.

Lektura dla referenta
E. Jelin, The Politics of Memory: The Human Rights Movements and the Construction of Democracy in Argentina,  Latin American Perspectives  1994, vol. 21, no 2.

 

8.       

Afryka

M. G. Marshall, T. R. Gurr, Peace and Conflict 2005, Center for International Development & Conflict Management, roz. 7: Focus on Political Instability in Africa, s. 39-56.

Lektura dla referenta
D. L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, University of California Press 2000, s. 472-501. 

9.       

Grecy kontra Turcy

K. Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie. Informator 2005, Warszawa 2005, s. 25-31.

Lektura dla referenta
V. Volkan, Bloodlines. From Ethnic Prode to Ethnic Terrorism, New York 1997, s. 116-136. 

10.   

Kurdowie

V. Volkan, Bloodlines. From Ethnic Prode to Ethnic Terrorism, New York 1997, s. 168-180.

Lektura dla referenta
T. R. Gurr, B. Harff, Ethnic Conflict in World Politics, Boulder, San Francisco, Oxford 1994, s. 27-43. 

11.   

Migranci

D. McKeever, The Social Contract and Refugee Protection: A comparative Study of Turkey and German in the 1990s, w: A. Bolesta (red.), Forced Migration and the Contemporary World. Challenges to the International System, Białystok 2003, s. 146-169.

Lektura dla referenta
J. Falski, Laickość państwa, równość wyznań i... islam we Francji,  Sprawy Narodowościowe  2003, nr 22.

 

12.   

Residua ludowości a polityka

V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie
w społeczeństwie
, tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2005, s. 139-193.

Lektura dla referenta
V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie
w społeczeństwie
, tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2005, s. 15-45.

 

13.   

Granice etniczne i stygmaty

Lektura dla wszystkich
F. Barth, Introduction, w: F. Barth (red.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural Difference, Long Grove, Illinois 1998, s. 9-38.

Lektura dla referenta
H. Eidheim, When Ethnic Identity is a Social Stigma, w: F. Barth (red.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural Difference, Long Grove, Illinois 1998, s. 39-57.  

14.   

Podsumowanie drugie i ostatnie: koncepcja domeny symbolicznej

Lektura dla wszystkich
L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 (w opracowaniu), roz. 4: Domeny symboliczne.

 Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83