Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Mowa nienawiści - perspektywa teorii dyskursu i socjologii emocji (konwersatorium)

Semestr II

L.p.

Temat zajęć

1.  

Psychoanalityczna teoria emocji: Thomas Scheff

Lektura podstawowa:
1) Adolf Hitler, Mein Kampf, Wrocław 2005, s. 75-94, 181-195.
2) J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004, s. 522-525.

Lektura dla referenta:
T.J Scheff, Bloody Revenge. Emotions, Nationalism, and War, iUniverse.com Inc. 2000, s. 1-9, 105-124.
 

2.

Ludobójczy dyskurs: Hutu i Tutsi

Lektura podstawowa:
D. Korbel, Ludobójcza komunikacja. Rola propagandy w organizowaniu ludobójstwa w Rwandzie, w: R.Garpiel, K. Leszczyńska, Sztuka perswazji, Nomos 2005, s. 416-428.

Lektura dla referenta:
A. de Swaan, The social construction of hate [tyt. oryginału: Widening Circles of Disidentification. On the Psycho- and Sociogenesis of the Hatred of Distant Strangers. reflections on Rwanda], “Theory, Culture & Society  vol. 14(2), s. 105-122.

 

3.

Dyskurs szowinistyczny: Albańczycy i Serbowie

Lektura podstawowa:
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, t. II, Warszawa 2005, s. 440-465.

Lektura dla referenta:
1) Ch.A. Kupchan, Independence for Kosovo, “Foreign Affairs  2005, vol. 84, nr 6, s. 14-20.
2) W. Nawrocki, Mity i stereotypy jako kulturowa legitymizacja uprzedzeń i agresji (przypadek serbski), w: M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa 2001, s. 227-248.
 

4.  

Dyskurs homofobiczny

Lektura podstawowa:
K. Gawlicz, M. Starnawski, Budzenie dyskursu: Analiza debaty o prawach gejów i lesbijek na internetowym forum  Gazety Wyborczej , w: Z. Sypniewski, B. Warkocki, Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, s. 27-51.

Lektura dla referenta:
1) T. Żukowski, Agresywni i roszczeniowi, w: Z. Sypniewski, B. Warkocki, Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, s. 61-66,
2) K. Tomasik, Co wolno psychologom?, w: tamże, s. 67-74,
3) T. Basiuk, O tym, kto siedzi w szafie, w: tamże, s. 261-270.
 

5.  

Dyskurs medialny I: Punkt widzenia i definicja sytuacji

Lektura podstawowa:
E. Bobrowska, Stereotypowa definicja sytuacji w analizie dyskursu wiadomości,  Zeszyty Prasoznawcze  2005, nr 1-2.

Lektura dla referenta:
1) T. Piekot, Prywatny i publiczny punkt widzenia w dyskursie wiadomości dziennikarskich, w: J. Bartmiński i in. (red.), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin 2004, , s. 127-146,
2) Z. Koch, Punkt widzenia i ideologia: O relacjach prasowych na temat ataku na World Trade Center, w: J. Bartmiński i in. (red.), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin 2004, s. 171-186.
 

6.  

Dyskurs medialny II: Manipulacja i wulgaryzacja

Lektura podstawowa:
1)  K. Michalewski, Telewizyjna manipulacja zespolona, w: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin 2004, s. 187-197.
2)  P. Nowak, Parafrazowanie - narzędzie manipulacji i perswazji w: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin 2004, s. 137-149.

Lektura dla referenta:
1) M. Kita, Czy można nie manipulować? O audiowizualnej retoryce w dyskursie politycznym, w: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin 2004, s. 199-210.
2) M. Kochan,  Przyklejanie etykietek , czyli o negatywnym określaniu przeciwnika, w: J. Anusiewicz, B. Siciński (red.), Język a kultura, t. 11, Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wrocław 1994, s. 85-89.
3) E. Kołodziejek, Językowe środki zwalczania przeciwnika, czyli o inwektywach we współczesnych tekstach politycznych, w: J. Anusiewicz, B. Siciński (red.), Język a kultura, t. 11, Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wrocław 1994, s. 69-74.
 

7.  

Dyskurs medialny III: Okrucieństwo, przemoc i nienawiść

Lektura podstawowa:
M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Cz.II. Rozdz. Kultura druga: kultura okrucieństwa (Przemoc w TV, Przemoc TV), Wydawnictwo UAM, Poznań, 2003, s. 126 - 165.

Lektura dla referenta (2 osoby):
B. Berry, Social Rage. Emotion and Cultural Conflict, ch. 8. Social Rage and the Media, New York 1999, s. 213 - 232; ch. 9. Social Rage: Summary, Final Thoughts, and Recommendations, s. 233 - 263.
 

8.

Dehumanizacja

Lektura podstawowa:
T. Baran, Zjawisko dehumanizacji w relacjach międzygrupowych: znaczenie kategoryzacji społecznej, kooperacji i rywalizacji, w: M. Kofta (red.), Myślenie stereotypowe i uprzedzenia - mechanizmy poznawcze i afektywne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2004, s. 117-138.

Lektura dla referenta:
M. Kofta, M. Mirosławska, Czy dehumanizowanie "obcych" to
proces elementarny?
, w: M. Kofta (red.), Myślenie stereotypowe i
uprzedzenia - mechanizmy poznawcze i afektywne
, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2004, s. 95-116.
 

9.  

Chuligaństwo na stadionach a mowa nienawiści

Lektura podstawowa:
1) P. Danek, PR szalikowców, czyli wojna na wlepki,  Zeszyty Prasoznawcze  2005, nr 1-2, s. 69-78.
2) J. Dudała, Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne, Warszawa 2004, s. 126-143.

Lektura dla referenta:
J. Dudała, Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne, Warszawa 2004, s. 175-225.
 

10.   

Prezentacja wyników badawczych:  Wprost 

Lektura podstawowa:
Wybranych 6 numerów  Wprost .

 

11.   

Prezentacja wyników badawczych:  Nie 

Lektura podstawowa:
Wybranych 6 numerów  Nie .

 

12.   

Prezentacja wyników badawczych:  Ozon 

Lektura podstawowa:
Wybranych 6 numerów  Ozonu .

 

13.   

Prezentacja wyników badawczych:  Lewą Nogą 

Lektura podstawowa:
 Lewą Nogą  2005, nr 17, s. 170-195, 223-229, 235-244.

 

14.   

Podsumowanie: O przydatności teorii dyskursu i socjologii emocji dla badania mowy nienawiści.

Lektura podstawowa:

Lektura dla referenta:Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83