Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Ślązacy - nowy naród?
(konwersatorium)

Semestr I

L.p.

Temat zajęć

1.  

Historia społeczna Śląska do końca II wojny światowej

Lektura dla wszystkich:
M. Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole 2001, s. 20-38, 47-48, 61-68, 76, 79-83, 87-89, 84-95, 111-113, 135-150, 153-155, 168-169, 181-183, 197-200.
 

2.  

Wysiedlenia i migracje Ślązaków po II wojnie światowej

Lektura dla wszystkich:
B. Linek, Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950, Opole 2000, s. 137-160.

Lektura dla referenta:
M. Svašek, Narratives of  Home  and  Homeland : The Symbolic Construction and Appropriation of the Sudeten German Heimat,  Identities: Global Studies in Culture and Power  2002, nr 9 [cyt. za: EBSCO Publishing].
 

3.

Elementy konstytuujące tożsamość Ślązaków

Lektura dla wszystkich:
D. Simonides, Wprowadzenie do śląskiej kultury ludowej, w: D. Simonides (red.), Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, Wrocław - Warszawa 1991, s. 7-26.

Lektura dla referenta:
M. Szmeja, Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych, Kraków 2000, s. 193-237.
 

4.  

Socjogeneza mniejszości niemieckiej

Lektura dla wszystkich:
1) K. Kwaśniewski, Niemcy śląscy - próba typologii,  Rubikon. Kwartalnik Naukowy  2003, nr 1-4 (20-23), s. 120-126.
2) L. M. Nijakowski, Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, Warszawa 2002, s. 97-116.

Lektura dla referenta:
D. Berlińska, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999, s. 188-203, 208-244.
 

5.  

Obszary konfliktów Polaków z mniejszością niemiecką

Lektura dla wszystkich:
L.M. Nijakowski, J. Szteliga, Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim, Opole-Warszawa 2005, s. 31, 40-76.

Zadanie badawcze dla referenta:
Analiza artykułów w  Schlesisches Wochenblatt  (www.wochenblatt.pl).
 

6.  

Problemy społeczno-gospodarcze Śląska

Lektura dla wszystkich:
D. Byrne, K. Wódz, Polaryzacja przestrzenna i degradacja kulturowa - stare regiony przemysłowe w epoce postindustrialnej, w: M.S. Szczepański (red.), Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? Studia i szkice socjologiczne, Katowice 2001.

Lektura dla referenta:
B. Cymbrowski, Upper Silesia. Industrial Development and its Persistencies, w: M.S. Szczepański, M. Thomas (red.), Regional Actors and Regional Contexts of Action. The Cases of Upper Silesia and Lower Lusatia, Tychy 2004, s. 107-140.
 

7.

Organizacje działające na rzecz rozwoju tożsamości Ślązaków

Lektura dla wszystkich:
M. S. Szczepański, Regionalizm górnośląski: między plemiennością a systemem globalnym, w: A. Sułek i M. S. Szczepański, Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Xięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Katowice 1998.

Zadania badawcze dla referentów (2 osoby):

1) Analiza materiałów programowych i sprawozdań ze strony WWW Ruchu Autonomii Śląska (http://raslaska.aremedia.net/pol/index.htm oraz http://www.mlodziezgornoslaska.org/).
2) Analiza materiałów programowych i sprawozdań ze stron:
  - Ruchu Obywatelskiego  Polski Śląsk  (http://www.polskislask.republika.pl/);
  - Związku Górnośląskiego (http://www.zwiazekgornoslaski.org/).
 

8.  

Spór o rejestrację Związku Ludności Narodowości Śląskiej (I)

Lektura dla wszystkich:
1) L.M. Nijakowski, Uwaga, nadciągają Ślązacy... Status grupy śląskiej wobec wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego,  Rubikon. Kwartalnik Naukowy  2002, nr 1-4 (16-19), s. 26-30.
2) A. Faruga, Czy Ślązacy są narodem? Przemilczana historia Górnego Śląska, Radzionków 2004, s. 73-86.

Lektura dla referenta:
1) European Court of Human Rights, Case of Gorzelik and Others v. Poland, Application no. 44158/98), Judgment, Strasbourg, 17 February 2004.
2) B. Świderek, Sprawa ZLNŚ,  Jaskółka Śląska  2004, nr 3.
 

9.  

Znaczenie postulatu autonomii dla śląskiego dyskursu

Lektura dla wszystkich:
J. Gorzelik, w: Ruch śląski - między nacjonalizmem i regionalizmem, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, Warszawa 2004, s. 15-34.

Lektura dla referenta:
M. S. Szczepański, Regioalizm górnośląski: los czy wybór?, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, Warszawa 2004, s. 90-115.
 

10.   

Konflikt wokół Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań z 2002 r.

Lektura dla wszystkich:
1) M. S. Szczepański, Narodowy spis powszechny: Czy istnieje mniejszość śląska w Polsce?,  Dialog  2003-2004, nr 65.
2) H. Waniek, Komentarz: Śląsk a narodowy spis powszechny,  Dialog  2003-2004, nr 65.
3) K. Karwat, My, naród śląski,  Tygodnik Powszechny  z 6 lipca 2003.

Lektura dla referenta:
L.M. Nijakowski,  Status grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w: świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. , maszynopis (fragmenty).
 

11.   

Konflikt wokół ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o językuregionalnym

Lektura dla wszystkich:
L.M. Nijakowski, Ustawa o mniejszościach - wrota do piekła czy do raju?,  Śląsk  2005, nr 3, s. 42-46.

Lektura dla referenta:
S. Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005, s. 145-174.
 

12.   

Spór o rejestrację Związku Ludności Narodowości Śląskiej (II)

Lektura dla wszystkich:
1) T. Kijonka, Przed i po Strasburgu,  Śląsk  2002, s. 4-5, 34.
2) J. Gorzelik,  Przed i po Strasburgu  - gorzkie żale redaktora Kijonki, www.rams.pl/ras/ras/pol/stanowiska/02a/0203zaleredaktorakijonki.htm.

Lektura dla referenta:
M.W. Wanatowicz, Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej, Katowice 2004, s. 133-186.
 

13.   

Czy Ślązacy są narodem?

Lektura dla wszystkich:
T. Kijonka, Po siedmiu latach kampanii, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, Warszawa 2004, s. 35-67.

Lektura dla referenta:
K. Kwaśniewski, Jeszcze o narodowości śląskiej, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, Warszawa 2004.Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83