Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Ciało i transgresja. Od pornografii do masakry
(seminarium, 60 godz.)

Semestr I

Warunki zaliczenia:
1. Maksymalnie dwie nieobecności w semestrze.
2. Przygotowanie referatu i złożenie go na piśmie.
3. Aktywność na zajęciach.

 

1.       

Teoria M. Foucaulta (I): Hipoteza represji

Literatura dla wszystkich:
M. Foucault, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 13-51, 335-345.

Referat:
K.J. Dover, Homoseksualizm grecki, przeł. J. Margański, Kraków 2004, s. 55-77.

 

2.       

Cywilizowanie ciała

Literatura dla wszystkich:
1) J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała w średniowieczu, przeł. I. Kania, Czytelnik, Warszawa 2006, s. 115-133.
2) N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, s. 176-197.

Referat:
N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980, s. 229-273.

 

3.       

Kultura obnażania

Literatura dla wszystkich:
A. Herman, Eksces społecznej nagości, w: J.M. Kurczewski (red.), Praktyki cielesne, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 113-168.

Referat:
B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. E. Klekot, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2004, s. 179-218.

 

4.       

Onanizm - historia represji

Literatura dla wszystkich:
T.W. Laqueur, Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, Universitas, Kraków 2006, Roz. II, Jak rozprzestrzeniała się masturbacja od Onanii do Intenetu.

Referat:
T.W. Laqueur, Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, Universitas, Kraków 2006, Roz. V-VI (Dlaczego masturbacja stała się problemem; Samotny seks w dwudziestym wieku).

 

5.       

Dyskurs pornografii i antypornografii

Literatura dla wszystkich:
F. Ferguson, Pornography: The Theory, “Critical Inquiry  1995, Vol. 21, No. 3, s. 670-695.

Referat:
J. Elmer, The Exciting Conflict: The Rhetoric of Pornography and Anti-Pornography, “Cultural Critique  1987-1988, No. 8, s. 45-77.

 

6.       

BDSM: autorytaryzm wcielony czy wspólnota seksualna?

Literatura dla wszystkich:
A. Suflid, Polska scena BDSM, w: J.M. Kurczewski (red.), Praktyki cielesne, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 223-273.

Referat:
L. Williams, Power, Pleasure, and Perversion: Sadomasochistic Film Pornography, “Representations  1989, No. 27, s. 37-65.

 

7.       

G. Bataille (I): Ekonomia ogólna

Literatura dla wszystkich:
G. Bataille, Część przeklęta. Ekonomia na miarę wszechświata. Granica użytecznego, przeł. Krzysztof Jarosz, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002, s. 7-50.

Referat:
Tamże, s. 53-86, 101-119.

 

8.       

Obrzędy przejścia (I): Inicjacja

Literatura dla wszystkich:
A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, PIW, Warszawa 2006, s. 84-126.

Referat:
A. Morinis, The Ritual Experience: Pain and the Transformation of Consciousness in Ordeals of Initiation, “Ethos  1985, Vol. 13, No. 2, s. 150-174.

 

9.       

A.F. de Sade (I): Między szaleństwem a teorią

Literatura dla wszystkich:
A.F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1996, s. 109-189, s. 385-395, 403-413, 423-433.

Referat:
B. Banasiak, Wystawna dzikość pożądania. Zarys metafizyki  Stu dwudziestu dni Sodomy , w: tamże, s. 49-72.

 

10.   

A.F. de Sade (II): Interpretacja Pasoliniego

Literatura dla wszystkich:
1)      K. Loska,  Salo , czyli estetyka potworności, w: A. Pitrus (red.), Pasolini: tak pięknie jest śnić, Rabid, Kraków 2002, s. 94-98.
2)      P. Klossowski, Sade mój bliźni, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 111-151.

Projekcja filmu  Salo, czyli 120 dni sodomy , reż. P.P. Pasolini.

 

11.   

Okrucieństwo i namiętność

Literatura dla wszystkich:
W. Sofsky, Traktat o przemocy, przeł. M. Adamski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 46-64.

Referat:
G. Bataille, The Tears of Eros, przeł. P. Connor, City Lights Books, San Francisco 1989, s. 103-151.

 

12.   

Transgresje lekarskie (I): Medycyna III Rzeszy

Literatura dla wszystkich:
E. Klee, Auschwitz.
Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, przeł. E. Kalinowska-Styczeń, Kraków 2005, s. 133-183.

Referat:
Tamże, s. 431-470.

 

13.   

Foucault (II): Biowładza

Literatura dla wszystkich:
M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 163-185.

Referat:
M. Foucault, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 415-446, 473-515.

 Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83