Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Ludobójstwo i czystki etniczne - perspektywa interdyscyplinarna
(seminarium, 60 godz.)

Semestr II

Warunki zaliczenia:
1. Maksymalnie dwie nieobecności w semestrze.
2. Przygotowanie referatu i złożenie go na piśmie.
3. Aktywność na zajęciach.

1.

Zajęcia organizacyjne

2.

Definicja ludobójstwa

Literatura dla wszystkich:
1.  Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
2.  P.R. Bartrop, S. Totten, The History of Genocide: An Overview, w: S. Totten (red.), Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut 2004, s. 23-56.

Referat:
H. Fein, Genocide.
A Sociological Perspective, Londyn, Newbury Park, New Delhi 1993, s. 8-31.
 

3.

Studium przypadku: Ormianie

Literatura dla wszystkich:
G. Kucharczyk, Pierwszy holocaust XX wieku, Stowarzyszenie Kulturalne FRONDA, Warszawa 2004, s. 75-125.

Referat:
Y. Ternon, Ormianie. Historia zapomnianego ludobójstwa, przeł. Wawrzyniec Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, roz. XVII-XVIII, s. 263-297.
 

4.

Teoria ludobójstwa I

Literatura dla wszystkich:
H. Fein, Genocide.
A Sociological Perspective, Londyn, Newbury Park, New Delhi 1993, s. 32-50.

Referat:
L. Kuper, Genocide. Its Political Use in the twentieth Century, Yale University Press, New Haven, London 1981, s. 57-83.
 

5.

Studium przypadku: Timor Wschodni

Literatura dla wszystkich:
M. Jardine, East Timor: Genocide in Paradise, Wstęp: Noam Chomsky, South End Press, Cambridge 1999, s. 21-44.

Referat:
Jardine Matthew, East Timor: Genocide in Paradise, Wstęp: Noam Chomsky, South End Press, Cambridge 1999, s. 4-20, 52-71.

6.

Holokaust (1): Rasizm

Literatura dla wszystkich:
M. Berenbaum, The Holocaust, w: S. Totten (red.), Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut 2004, s. 119-132.

Referat:
G.E. Schafft, Od rasizmu do ludobójstwa. Atropologia w Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 107-160.
 

7.

Holokaust (2): Ofiary żydowskie a ormiańskie

Literatura dla wszystkich:
Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, Fundacja Kulturalna Masada, Warszawa 1992, s. 169-209.

Referat:
H. Fein, Genocide.
A Sociological Perspective, Londyn, Newbury Park, New Delhi 1993, s. 51-75
 

8.

Holokaust (3): Ludobójstwo i terytorium

Literatura dla wszystkich:
G. Aly, ‘Final Solution’. Nazi Population Policy and the Murder of the European Jews, tłum. Belinda Cooper, Allison Brown, Wyd.: Arnold, London 1999, s. 243-263.

Referat:
G. Aly, ‘Final Solution’. Nazi Population Policy and the Murder of the European Jews, tłum. Belinda Cooper, Allison Brown, Wyd.: Arnold, London 1999, s. 33-58, 88-104, 134-148.
 

9.

Debata: Czy  Wielki Głód  na Ukrainie był ludobójstwem?

Literatura dla wszystkich:
J. Mace, The Soviet Manmade Famine in Ukraine, w: S. Totten (red.), Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut 2004, s. 111-118.

B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa, tłum. Beata Spieralska, Oficyna Wydawnicza “Mówią wieki , Warszawa 2005Fein Helen, Genocide. A Sociological Perspective, Londyn, Newbury Park, New Delhi 1993, s. 71-99.

Do opracowania protokół (zalicza referat).
 

10.

Ludność autochtoniczna (1): Modernizacja i ludobójstwo

Literatura dla wszystkich:
D. Maybury-Lewis, Genocide against Indigenous People, w: A.L. Hinton (red.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2002, s. 43-53.

Referat:
S. Totten i in., Confronting Genocide and Ethnocide of Indigenous Peoples: An Interdisciplinary Approach to Definition, Intervention, Prevention, and Advocacy, w: A.L. Hinton (red.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2002, s. 54-93.
 

11.

Ludność autochtoniczna (2): Przemiana wzoru wojen plemiennych

Literatura dla wszystkich:
J.P. Blick, Genocidal Warfare in Tribal Societies as a Result of European-Induced Culture Conflict, “Man , New Series, 1988, Vol. 23, No. 4.

Referat:
F. Chalk, K. Jonassohn, The History and Sociology of Genocide. Analyses and Case Studies, Yale University Press, New Haven, London 1990, s. 173-203.
 

12.

Rwanda (1):

Literatura dla wszystkich:
R. Lemarchand, The Rwanda Genocide, w: S. Totten (red.), Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut 2004, s. 203-214.

Referat:
Ch.C. Taylor, The Cultural Face of Terror in the Rwandan Genocide of 1994, w: A.L. Hinton (red.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2002, s. 137-178.

 

13.

Rwanda (2): Projekcja filmu 

 Czasem w kwietniu  ( Sometimes in April ), reż.: Raoul Peck, 2004.

czas trwania: 2:20

 

14.

Autoludobójstwo w Kambodży

Literatura dla wszystkich:
C. Etcheson, The Cambodian Genocide, w: S. Totten (red.), Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut 2004, s. 169-180.

Referat:
T. Shapiro-Phim, Dance, Music, and the Nature of Terror in Democratic Kampuchea, w: A.L. Hinton (red.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2002, s. 179-193.
 

15.

Teoria ludobójstwa II: Metody ilościowe

Literatura dla wszystkich:
B. Harff, No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Political Mass Murder since 1955,  American Political Science Review  2003, vol. 97, nr 1.

Referat:
T.R. Gurr, Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts, United States Institute of Peace Press, Washington 1993, s. 89-138.
[dużo stron, ale I dużo map I wykresów]
 Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83