Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Ludobójstwo i czystki etniczne - perspektywa interdyscyplinarna
(seminarium, 60 godz.)

Semestr II

Warunki zaliczenia:
1. Maksymalnie dwie nieobecności w semestrze.
2. Przygotowanie referatu i złożenie go na piśmie.
3. Aktywność na zajęciach.

1.

Czy ludobójstwo francusko-francuskie?

Literatura dla wszystkich:
R. Secher, Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea - departament zemsty, przeł. Marian Miszalski, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2003, s. 53-57, 87-120.

Referat:
R. Secher, Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea - departament zemsty, przeł. Marian Miszalski, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2003, s. 121-162, 213-216, 241-253.
 

2.

Konflikt polsko-ukraiński 1943-1944

Literatura dla wszystkich:
1) Cz. Partacz, K. Łada, Kto zaczął? Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1941-1943, w: G. Motyka, D. Libionka (red.), Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, IPN, Warszawa 2002, s. 33-40.
2) E. Siemaszko, Ludobójcze akcje OUN-UPA w lipcu 1943 roku na Wołyniu, w: tamże, s. 59-75.
3) G. Motyka, Polska reakcja na działania UPA - skala i przebieg akcji odwetowych, w: tamże, s. 81-85.

Referat:
1) W. Mędrzecki, Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej a antypolska akcja UPA w latach 1943-1944, w: tamże, s. 14-18.
2) W. Filar, Działania UPA przeciwko Polakom na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944. Podobieństwa i różnice, w: tamże, 41-58.
3) G. Mazur, Niemcy i Sowieci a antypolska akcja UPA, w: tamże, s. 121-132.
 

3.

Psychologia oprawcy

Literatura dla wszystkich:
Ch. R. Browning, Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, Harper Perennial, New York 1998, s. 38-77, 159-189.

Referat:
N.J. Kressel, Mass Hate.
The Global Rise of Genocide and Terror, Westview Press 2002, s. 181-212.
 

4.

Ludobójczy antyslawizm nazistów

Literatura dla wszystkich:
J.W. Borejsza, «Śmieszne sto milionów Słowian...». Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, s. 13-57.

Referat:
J.W. Borejsza, «Śmieszne sto milionów Słowian...». Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, s. 59-84, 157-186.
 

5.

Japończycy i ludobójstwo

Literatura dla wszystkich:
G. McCormack, Reflections on Modern Japanese History in the Context of the Concept of Genocide, w: R. Gellately, B. Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge University Press 2003, s. 265-286.

Referat:
R.A. Falk, The Shimoda Case: A Legal Appraisal of the Atomic Attacks Upon Hiroshima and Nagasaki, “The American Journal of International Law  1965, , Vol. 59, No. 4, s. 759-793.
 

6.

Krwawe narodziny Bangladeszu

Literatura dla wszystkich:
R. Jahan, The Bangladesh Genocide,
w: S. Totten (red.), Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut 2004, s. 143-153

Referat:
J. Salzberg, UN Prevention of Human Rights Violations: The Bangladesh Case, “International Organization  1973, Vol. 27, No. 1, s. 115-127.
 

7.

Czystki etniczne w Bośni i Hercegowinie

Literatura dla wszystkich:
S. Wojciechowski, Wojna w Bośni I Hercegowinie, w: W. Malendowski (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wydawnictwo ATLA2, Wrocław 2003, s. 319-337.

Referat:
J. Semelin, Analysis of Mass Crime. Ethnic Cleansing in the Former Yugoslavia 1991-1999, w: R. Gellately, B. Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge University Press 2003, s. 353-370.
 

8.

Ludobójcy przed Trybunałem w Hadze

Literatura dla wszystkich:
S. Drakulić, Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed trybunałem w Hadze, przeł. J. Szacki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2006, 27-60, 77-121.

Referat:
1) P. Akhavan, The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment, “The American Journal of International Law , 1996, Vol. 90, No. 3, s. 501-510.
2) Analiza zawartości stron:
www.un.org/law/icc/index.html (Statut Rzymski, Międzynarodowy Trybunał Karny)
www.un.org/icty/index.html   (ICTY)
69.94.11.53/default.htm (ICTR)
 

9.

Ludobójstwo a kolonializm - przypadek Herero

Literatura dla wszystkich:
F. Chalk, K. Jonassohn, The History and Sociology of Genocide. Analyses and Case Studies, Yale University Press, New Haven, London 1990, s. 230-248.

Referat:
I.V. Hull, Military Culture and the Production of  Final Solutions“ in the Colonies, w: R. Gellately, B. Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge University Press 2003, s. 141-162.
 

10.   

Ludobójstwo w Gwatemali 1981-1983

Literatura dla wszystkich:
G. Grandin, History, Motive, Law, Intent. Combining Historical and Legal Methods in Understanding Guatemala’s 1981-1983 Genocide, w: R. Gellately, B. Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge University Press 2003, s. 339-352.

Referat:
B. Manz, Terror, Gref and Recovery. Genocidal Trauma in a Mayan Village in Guatemala,
w: A.L. Hinton (red.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2002, s. 292-309.
 

11. 

Losy Kurdów

Literatura dla wszystkich:
M. Leezenberg, The 1988 Anfal Operations in Iraqi Kurdistan, w: S. Totten (red.), Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut 2004, s. 181-191.

Referat:
T. R. Gurr, B. Harff, Ethnic Conflict in World Politics, Boulder, San Francisco, Oxford 1994, s. 27-43.
 

12. 

Zapobieganiu ludobójstwu

Literatura dla wszystkich:
N.J. Kressel, Mass Hate.
The Global Rise of Genocide and Terror, Westview Press 2002, s. 213-244.

Referat:
B. Harff, T. R. Gurr, Systematic Early Warning of Humanitarian Emergencies, “Journal of Peace Research  1998, Vol. 35, No. 5, s. 551-579. Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83