Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Wojna i naród
(seminarium)

Semestr II
 

1.

Funkcje wojny i odmiany polemologii – uwagi wprowadzające

Literatura dla wszystkich:
1) A. Zwoliński, Wojna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 5-26.
2) H. Kubiak, Wojna, w: Encyklopedia socjologii, pod red. Z. Bokszańskiego, t. 4, Warszawa 2002. Referat:
N. Foton, Warfare, Trends in, w: Encyklopedia of Violence, Prace, and Conflict,
Vol 3, Academic Press, s. 763-771.
 
2.

Narodziny wojny cywilizowanej?: Asyryjczycy

Literatura dla wszystkich:
M. Frejman, Genocide, Civilization and Modernity, “The British Journal of Sociology” 1995, Vol. 46, No. 2, s. 207-223.

Referat:
M. Mann, The Sources of Social Power, vol. I, A History of Power from the Beginning to A.D. 1760, Cambridge Universitety Press, Cambridge 1987, s. 73-102.
 

3.

Wojna i kolonializm

Literatura dla wszystkich:
1) W. Mazurczak, Kolonializm i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny światowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s. 17-46.

Referat:
Tamże, s. 47-118.

 

4.

Narodziny narodu francuskiego

Literatura dla wszystkich:
1) C. Lucas, Znaczenie przemocy rewolucyjnej we Francji 1789-1799, tłum. M. Senkowska-Gluck, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1, s. 43-53.
2) M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, PWN, Warszawa 2001, s. 55-59, 72-84, 95-99, 110-116.

Referat:
J. Baszkiewicz, Francuzi 1789-1794. Studium świadomości rewolucyjnej, Warszawa 1989, s. 62-121.
 

5.

Amerykańska wojna domowa

Literatura dla wszystkich:
1) M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, PWN, Warszawa 2001, s. 463-470.
2) L. Janda, Shutting the Gates of Mercy: The American Origins of Total War, 1860-1880, “The Journal of Military History” 1995, Vol. 59, No. 1, s. 7-26.

Referat:
D.G. Faust, The Civil War Soldier and the Art of Dying, “The Journal of Southern History” 2001, Vol. 67, No. 1, s. 3-38.
 

6.

Wojna a industrializacja. Kompleks militarno-przemysłowy

Literatura dla wszystkich:
A. Giddens, The nation-state and violence. Volume two of a contemporary critique of historical materialism, Berkeley, Los Angeles 1987, s. 222-254.

Referat:
P.A. Koistinen, The "Industrial-Military Complex" in Historical Perspective: The InterWar Years, “The Journal of American History” 1970, Vol. 56, No. 4, s. 819-839.
 

7.

Totalna mobilizacja

Literatura dla wszystkich:
E. Jünger, Totalna mobilizacja, w: W. Kunicki (oprac.), Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, Poznań 1999, s. 445-465.

Referat:
M. Kitchen, Nazistowskie Niemcy w czasie wojny, przeł. J.P. Szyfter, Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 5-12, 49-79.
 

8.

Rasistowska wojna ideologiczna

Literatura dla wszystkich:
J.W. Borejsza, «Śmieszne sto milionów Słowian...». Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, s. 59-84, 157-186.

Referat:
H. Höhne, Zakon trupiej czaszki, przeł. S. Kędzierski, Warszawa, s. 265-292.
 

9.

Wojna domowa i meandry pojednania

Literatura dla wszystkich:
W.J. Long, P. Brecke, War and Reconciliation. Reason and Emotion in Conflict Resolution, MIT Press, Cambridge, London, 2003, s. 35-74.

Referat:
M.F. Gawrycki, Między wojną a pokojem – narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 89-119, 166-189.
 

10.

Teologia bomby atomowej

Literatura dla wszystkich:
R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 146-174.

Referat (2 osoby):
P. Grudziński, Teologia bomby. Narodziny systemu nuklearnego odstraszania 1939-1953, t. III, Bomba termojądrowa, s. 186-306.
 

11.

Konwersja zbrojeń po zimnej wojnie

Literatura dla wszystkich:
W. Stankiewicz, Konwersja zbrojeń. Oczekiwania i fakty, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 1999, s. 8-46.

Referat:
M. Klare, An Avalanche of Guns: Light Weapons Trafficking and Armed Conflict in the Post-Cold Wars Era, w: M. Kaldor, B. Vashee (red.), Restructuring the Global Military Sector, Vol. I. New Wars, Pinter, London, Washington 1997, s. 55-72.
 

12.

Ekonomia nowej wojny

Literatura dla wszystkich:
H. Münkler, Wojny naszych czasów, przeł. K. Matuszek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 97-128.

Referat:
V. Bojicic, M. Kaldor, The Political Economy of the War in Bosnia-Herzegovina, w: M. Kaldor, B. Vashee (red.), Restructuring the Global Military Sector, Vol. I. New Wars, Pinter, London, Washington 1997, s. 137-176.
 

13.

Wojny w Afryce: najemnicy i dzieci-żołnierze

Literatura dla wszystkich:
A. Zwoliński, Wojna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 76-101.

Referat:
A. de Waal, Contemporary Warfare in Africa, w: M. Kaldor, B. Vashee (red.), Restructuring the Global Military Sector, Vol. I. New Wars, Pinter, London, Washington 1997, s. 287-331. 
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83