Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Ciało w medycznych okowach

O dyskursie medycznym i władzy

Seminarium (30 godz.), rok.akadem. 2007-2008, sem. II

Warunki zaliczenia:
1. Maksymalnie dwie nieobecności w semestrze.
2. Przygotowanie referatu (max 20 minut) i złożenie go na piśmie.
3. Aktywność na zajęciach.
Uwaga: Zaliczenie zależy uzyskać do końca sesji letniej.


To już trzeba znać:
Michel Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Warszawa 1998
- Wykład z 14 stycznia 1976 r., s. 33-49.
- Wykład z 17 marca 1976 r., s. 237-260.
Michel Foucault, „Rządomyślność", w: tenże, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa-Rocław 2000, s. 163-185.

Semestr II

L.p.

Tematyka zajęć i lektury

1.

Przednowoczesne zwalczanie epidemii

Lektura dla wszystkich: A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem : epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2000, s. 80-120.

Referat:
Tamże, 120-192.
2.

Narodziny kliniki

Lektura dla wszystkich: M. Foucault, Narodziny kliniki, przeł. P. Pieniążek, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 221-245. Referat: Tamże, s. 161-219
3.

Medykalizacja szaleństwa

Lektura dla wszystkich: M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, PIW, Warszawa 1987, s. 419-459.

Referat (2 osoby):
Tamże, s. 317-418.
4.

Eugenika a ludobójstwo

Lektura dla wszystkich: E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, przeł. E. Kalinowska-Styczeń, Kraków 2005, s. 185-202, 209-227, 235-254, 258-268.

Referat:
G.E. Schafft, Od rasizmu do ludobójstwa. Atropologia w Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 141-160.
5.

Psychologizacja ciała politycznego w czasie wojny

Lektura dla wszystkich: N. Rose, Governing the Soul. The Shaping of the Private Self, Free Association Books, London, New York 1999, s. 22-52.

Referat:
J.G. Richardson, War, Science and Terrorism. From Laboratory to Open Conflict, Frank Cass, London, Poertland, OR, 2002, s. 223-249.
6.

Zarządzanie rodziną i socjalizacją

Lektura dla wszystkich: N. Rose, Governing the Soul. The Shaping of the Private Self, Free Association Books, London, New York 1999, s. 123-134, 155-181.

Referat:
Tamże, s. 182-213.
7.

Techniki siebie i hermeneutyka podmiotu

Lektura dla wszystkich: M. Foucault, Techniki siebie, w: tenże, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa-Rocław 2000, s. 247-275.

Referat:
M.Foucault, The Hermeneutics of the Subject. Lectures at the College de France 1981-81, przeł. G. Burchell, Picador, New York 2005, s. 1-24, 43-63.
8.

Seksualizacja i deseksualizacja praktyk medycznych

Lektura dla wszystkich: P.A. Giuffre, Ch.L. Williams, Not Just Bodies: Strategies for Desexualizing the Physical Examination of Patiens, "Gender and Society" 2000, Vol. 14, No. 3, s. 457-482.

Referat:
1) A.C. Smith, III; S. Kleinman, Managing Emotions in Medical School: Students' Contacts with the Living and the Dead, "Social Psychology Quarterly" 1989, Vol. 52, No. 1, Special Issue: Sentiments, Affect and Emotion, s. 56-69. 2) Próbki różnych dyskursów („Psychology Today Magazine", „Medical Student", opis ze strony www.medicaltoys.com) + analiza zasobów Internetu.
9.

Dyskursywna i ideologiczna władza lekarza

Lektura dla wszystkich: H. Waitzkin, A Critical Theory of Medical Discourse: Ideology, Social Control, and the Processing of Social Context in Medical Encounters, "Journal of Health and Social Behavior" 1989, Vol. 30, No. 2., s. 220-239.

Referat:
P.E. Stevens, Lesbians and Doctors: Experiences of Solidarity and Domination in Health Care Settings, "Gender and Society" 1996, Vol. 10, No. 1., s. 24-41.
10.

Habermas o władzy ekspertyzy medycznej

Lektura dla wszystkich: G. Scambler, Habermas and the Power of Medical Expertise, w: G. Scambler (red.), Medical Sociology. Major Themes in Health and Social Welfare, t. I. The Nature of Medical Sociology, Routledge, London, New York 2005.

Referat:
J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł. M. Łukaszewicz, SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 23-81.
11.

Biomedykalizacja

Lektura dla wszystkich: P. Conrad, The Shifting Engines of Medicalization, "Journal of Health and Social Behavior" 2005, Vol. 46, No. 1, s. 3-14.

Referat:
A.E. Clarke; J.K. Shim; L. Mamo; J.R. Fosket; J.R. Fishman, Biomedicalization: Technoscientific Transformations of Health, Illness, and U.S. Biomedicine, "American Sociological Review" 2003, Vol. 68, No. 2., s. 161-194.
12.

Przymus autonomii

Lektura dla wszystkich: N. Rose, Governing the Soul. The Shaping of the Private Self, Free Association Books, London, New York 1999, s. 244-262.

Referat:
Tamże, s. 217-243, 263-272. Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83