Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Potęga dramatu
Teatr w perspektywie socjologicznej
(seminarium, 60 godz.)

Rok akademicki 2007/2008

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1. Maksymalnie dwie nieobecności w semestrze.
2. Przygotowanie referatu i złożenie go na piśmie
3. Aktywność na zajęciach

Uwaga: zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać do końca sesji letniej.
 

L.p.

Tematyka zajęć i lektury
 

1.       

Istota przeżycia teatralnego

Lektura dla wszystkich:
    1)      Arystoteles, Poetyka (fragmenty);
    2)      Georg Thomson, Ajschylos i Ateny. Studium nad społeczną genezą dramatu, przeł. Antoni Dębnicki, Warszawa 1956, s. 380-392;
    3)      Friedrich Nietzsche, Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm, przeł. Leopold Staff, Warszawa 1907, s. 21-117.

Wybór w: Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz (oprac.), Wiedza o kulturze, część III, Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa UW, Warszawa 1996 [dalej jako: Teatr w kulturze], s. 281-319.
 

2.       

Teatr okrucieństwa

Lektura dla wszystkich:
Antonin Artaud, Teatr i jego sobowtór, przeł. Jan Błoński, Warszawa 1966, s. 33-54, 69-73, 93-105.

Wybór: Teatr w kulturze, s. 321-334, 377-390.

Referat:
Leszek Kolankiewicz, Święty Artaud, Wydawnictwo Słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2001, s.17-24, 135-174.
 

3.       

Społeczny wymiar gry i zabawy

Lektura dla wszystkich:
Roger Caillois, Gry i ludzie, przeł. Anna Tatarkiewicz, Maria Żurowska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997, s. 15-65.

Referat:
Roger Caillois, Gry i ludzie, przeł. Anna Tatarkiewicz, Maria Żurowska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997, s. 69-88, 113-122.
 

4.       

Dziady (I)

Lektura dla wszystkich:
Leszek Kolankiewicz, Dziady. Teatr święta zmarłych, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 209-250, 257-276.

Projekcja (część I) filmu Lawa, reż. Tadeusz Konwicki, Polska 1989.
 

5.       

Dziady (II)
Projekcja (część II)
 

Dyskusja o filmie i książce Leszka Kolankiewicza.
 

6.       

Narodziny nowożytnego europejskiego rytuału

Lektura dla wszystkich:
Edward Muir, Ritual in Elary Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 163-197.

Referat:
Edward Muir, Ritual in Elary Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 202-245.

 

7.       

Rytuał interakcyjny – pytanie o granice teatralności

Lektura dla wszystkich:
Erving Goffman, Rytuał interakcyjny, przeł. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 5-46.

Referat:
Erving Goffman, Rytuał interakcyjny, przeł. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 47-113.
 

8.       

Gra aktorska a problem bycia sobą

Lektura dla wszystkich:
Artur Duda, Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 196-228.

Referat:
Artur Duda, Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 161-167, 228-257.
 

9.       

Rytuały polityczne jako teatr władzy. Od militaryzmu do współczesności

Lektura dla wszystkich:
Robert Traba, „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań-Warszawa 2005, s. 287-321.

Referat:
Eric W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, przeł. Janusz Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 121-129, 145-161.
 

10.   

Dramat jako sztuka wieszczenia (I): Władza i dzieje

Lektura dla wszystkich:
Alfred Jarry, Ubu król, czyli Polacy, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy) – dowolne wydanie, wraz z przedmową tłumacza.

Referat:
Aleksander Ochocki, Trzy opery, czyli podmiotowość komiczna, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 135-159.
 

11.   

Brecht – dialektyka wyobcowania

Lektura dla wszystkich:
Bertolt Brecht, Krótki opis nowej techniki sztuki aktorskiej mającej na celu wywołanie efektu obcości, przeł. Zbigniew Krawczykowski, „Dialog” 1959, nr 7, s. 118-127.
Wybór: Teatr w kulturze, s. 167-178.

Referat:
Aleksander Ochocki, Trzy opery, czyli podmiotowość komiczna, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 191-214.
 

12.   

Wiwisekcja publiczności teatralnej

Lektura dla wszystkich:
1)      Maurice Descotes, Zagadnienie publiczności, przeł. Łada Jurasz-Dudzik, „Dialog” 1988, nr 11-12, s. 153-163.
2)      Heinz Kindermann, Funkcja publiczności w teatrze, przeł. Wojciech Dudzik, „Dialog” 1988, nr 11-12, s. 142-152.
Wybór: Teatr w kulturze, s. 243-276. 

Zadanie badawcze (2-3 osoby) – do zreferowania: Sprawozdanie z obserwacji publiczności na spektaklu.
 

13.   

William Shakespeare (I): Tragedia zemsty (I)

Lektura dla wszystkich:
1)      Jan Kott, Szekspir współczesny 2. Płeć Rozaliny i inne szkice, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 15-27.
2)      Małgorzata Grzegorzewska, Scena we krwi. Szekspira tragedia zemsty, UNIVERSITAS, Kraków 2006, 31-66.

Projekcja (część I) spektaklu Titus Andronicus, reż. Jane Howell, BBC TV Production 2005.
 

14.   

William Shakespeare (II): Tragedia zemsty (II)

Projekcja (część II)

Dyskusja o spektaklu.
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83