Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Potęga dramatu
Teatr w perspektywie socjologicznej

Seminarium (60 godzin) rok akademicki 2007/2008, semestr II

 

 

L.p.

Tematyka zajęć i lektury

1.

Teatr i polityka - Seminarium okolicznościowe upamiętniające 40. rocznicę wydarzeń marca 1968 r.

Dyskusja: Inscenizacja „Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka (premiera: 25.11.1967 r.) - między postromantycznym kiczem a zainicjowaniem dramatu społecznego.
 
2.

Historia, pamięć i teatr

Lektura dla wszystkich: Kazimierz Braun, Pamięć teatru - teatr pamięci, w: Izabela Skórzyńska, Christie Lavrence, Carla Pépina (red.), Inscenizacje pamięci, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 49-65.

Projekcja:
Wybrane Polskie Kroniki Filmowe.

Referat (2 osoby):
Marcin Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Wydawnictwo TRIO, ISP PAN, Warszawa 2001, s. 263-352.
 
3.

Dramat jako sztuka wieszczenia (II): Miłość, władza, dzieje

Lektura dla wszystkich: 1) Witold Gombrowicz, Operetka 2) Molier, Don Juan

Referat:
Aleksander Ochocki, Trzy opery, czyli podmiotowość komiczna, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 243-273.
 
4.

Teatr Tadeusza Kantora (I)

Projekcja: „Umarła klasa. Seans Tadeusza Kantora" - zapis spektaklu Tadeusza Kantora zrealizowany w 1976 roku przez Andrzeja Wajdę podczas inscenizacji w krakowskiej Galerii Krzysztofory.
 
5.

Teatr Tadeusza Kantora (II)

Lektura dla wszystkich: 1) Tadeusz Kantor, Miejsce teatralne [fragmenty], w: Wojciech Dudzik (red.), Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 86-95. 2) Jan Klossowicz; Michal Kobialka; Richard Schechner, Tadeusz Kantor's Journey, „The Drama Review: TDR" 1986, Vol. 30, No. 3., s. 98-113.

Referat:
1) Bartosz Frąckowiak, Tadeusz Kantor: Od nieobecności do powtórzenia, „Dialog" 2008, nr 1, s 156-165. 2) Wojciech Owczarski, Różewicz w teatrze Kantora, „Dialog" 2008, nr 1, s 166-173. 3) Michal Kobialka, Forget Kantor, „Performing Arts Journal" 1994, Vol. 16, No. 2, s. 1-17.
 
6.

Teatr a rytuał: Jerzy Grotowski

Lektura dla wszystkich: 1) Jerzy Grotowski, Teatr a rytuał, „Dialog" 1969, nr 8, s. 64-74. Wybór w: Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz (oprac.), Wiedza o kulturze, część III, Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa UW, Warszawa 1996 [dalej jako: Teatr w kulturze], s. 223-238. 2) Peter Brook, Grotowski, Art as a Vehicle, "TDR" 1991, Vol. 35, No. 1, s. 90-94.

Referat:
1) Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, w: Wojciech Dudzik (red.), Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 22-32. 2) Jerzy Grotowski, Aktor ogołocony, w: Wojciech Dudzik (red.), Świadomość teatru..., s. 157-165. 3) Paweł Soszyński, Grotowski i jego sobowtór, „Dialog" 2007, nr 6, s. 161-173.
 
7.

Antonin Artaud po raz wtóry

Lektura dla wszystkich: 1) Krzysztof Matuszewski, Odpadek dzieła stworzenia, w: Antonin Artaud, Heliogabal albo anarchista ukoronowany, przeł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 5-14. 2) Antonin Artaud, Heliogabal..., s. 17-66.

Referat:
Antonin Artaud, Heliogabal..., s. 67-118.
 
8.

Hermeneutyka teatru

Lektura dla wszystkich: Anne Ubersfeld, Czytanie teatru I, przeł. Joanna Żurowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13-43.

Referat:
Tamże, s. 177-229.
 
9.

Dario Fo

Lektura dla wszystkich: 1) Dario Fo, Przypadkowa śmierć anarchisty 2) Monika Gurgul, Teatr Daria Fo w latach 1959-1975, UNIVERSITAS, Kraków 1997, s. 5-24.

Referat:
Monika Gurgul, Teatr Daria Fo..., s. 42-73, 141-178.
 
10.

William Shakespeare (II): Żądza władzy

Lektura dla wszystkich: 1) William Shakespeare, Król Lear 2) Jan Kott, Szekspir współczesny 2. Płeć Rozaliny i inne szkice, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 256-271.

Referat:
Richard C. McCoy, "Look upon Me, Sir": Relationships in "King Lear", "Representations" 2003, No. 81, Tribute to Paul Alpers, s. 46-60.
 
11.

Szewcy, czyli aktualnie o Witkacym

Lektura dla wszystkich: 1) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy 2) Paweł Sztarbowski, „Szewcy" Klaty: Walka o język, „Dialog" 2008, nr 2, s. 110-116. 3) Piotr Rudzki, Witkacy w PRL-u, „Notatnik Teatralny" 2007, nr 45-46, s. 215-222.

Referat:
1) Stanisław Ignacy Witkiewicz, [Czysta Forma w teatrze], w: Teatr w kulturze, s. 181-188. 2) Christine Kiebuzinska, Witkacy's Theory of Pure Form: Change, Dissolution, and Uncertainty, "South Atlantic Review" 1993, Vol. 58, No. 4, s. 59-83.
 
12.

Teatr w multimedialnym środowisku

Lektura dla wszystkich: 1) Christopher Balme, Zastępcze sceny: Teatr, performans i wyzwania nowych mediów, „Dialog" 2007, nr 12, s. 150-164. 2) Philips Zarrilli, Performatyka i praktyka. Ku uaktywnionej analizie fenomenologicznej aktorstwa i performansu, „Dialog" 2007, nr 12, s. 165-172.

Referat:
1) Tadeusz Miczka, teatr w Internecie - Internet w teatrze, w: Dorota Fox, Ewa Wąchocka (red.), Teatr - media - kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 294-310. 2) Dariusz Kosiński, Teatr XXI wieku - ku nowym definicjom, w : tamże, s. 325-335. 3) Andrzej Gwóźdź, Kultura - media - kulturoznawstwo. Kilka uwag na temat kulturoznawstwa w dobie (nowych) mediów, w: tamże, s. 351-362.


 
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83