Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Radość masakry
Funkcje masakry w wojnach, ludobójstwach i czystkach etnicznych
(seminarium, 30 godz.)

Semestr I, rok akademicki 2007/2008

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1. Maksymalnie dwie nieobecności w semestrze.
2. Przygotowanie referatu i złożenie go na piśmie
3. Aktywność na zajęciach

Uwaga: zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać do końca sesji letniej.
 

L.p.

Tematyka zajęć i lektury
 

1.       

Masakra, ludobójstwo, czystka etniczna, wojna, rewolucja – wstępny rekonesans pojęciowy

Lektura dla wszystkich:
Jacques Semelin,
Toward a vocabulary of massacre and genocide, “Journal of Genocide Research” 2003, No. 5(2), s. 193–210.

Referat:
Robert Melson, Revolution and Genocide. On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, The University of Chicago Press, Chicago, London 1992, s. 1-39.
 

2.       

Masakra jako święto

Lektura dla wszystkich:
Roger Caillois, Żywioł i ład, przeł. Anna Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973, s. 160-183.

Referat:
Janusz Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1999, s. 146-169.
 

3.       

Pierwsze imperia – źródła władzy

Lektura dla wszystkich:
Michael Mann, The Sources of Social Power, vol. I, A History of Power from the Beginning to A.D. 1760, Cambridge Universitety Press, Cambridge 1987, s. 130-155.

Referat:
Michael Mann,
The Sources of Social Power, vol. I, A History of Power from the Beginning to A.D. 1760, Cambridge Universitety Press, Cambridge 1987, s. 22-32, 155-178.
 

4.       

Czystki etniczne w nowym świecie

Lektura dla wszystkich:
Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 70-98, 107-110.

Referat:
John Charles Chasteen, Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, przeł. Katarzyna Bartuzi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007, s. 15-41.
 

5.       

Teoria i praktyka zemsty

Lektura dla wszystkich:
Jon Elster, Norms of Revenge, “Ethics” 1990, Vol. 100, No. 4., s. 862-885.

Referat:
Alexander Laban Hinton, A Head for an Eye: Revenge in the Cambodian Genocide, “American Ethnologist” 1998, Vol. 25, No. 3, s. 352-377.
 

6.       

Ormianie – od masakry demonstracyjnej do ludobójstwa

Lektura dla wszystkich:
Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 140-179.

Referat:
Yves Ternon, Ormianie. Historia zapomnianego ludobójstwa, przeł. Wawrzyniec Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 29-53.
 

7.       

Brutalizacja frontu wschodniego II wojny światowej

Lektura dla wszystkich:
Omer Bartov, Żołnierze Führera, przeł. Jarosław Skowroński, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 157-208, 243-256.

Referat:
Omer Bartov, Żołnierze Führera, przeł. Jarosław Skowroński, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 90-156.
 

8.       

Zawodowcy od masakry: Einsatzgruppen

Lektura dla wszystkich:
Richard Rhodes, Mistrzowie śmierci. Einsatzgruppen, przeł. Maciej Urbański, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2007, s. 180-223.

Referat:
Richard Rhodes, Mistrzowie śmierci. Einsatzgruppen, przeł. Maciej Urbański, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2007, s. 251-263, 289-311, 373-394.
 

9.       

Komunistyczne czystki etniczne i polityczne

Lektura dla wszystkich:
Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 318-352.

Referat:
Nicolas Werth, The Mechanism of a Mass Crime. The Great Terror in the Soviet Union, 1937-1938, w: Robert Gellately, Ben Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective; Cambridge University Press, Cambridge 2003,
s. 215-239.
 

10.   

Wojna japońsko-amerykańska

Lektura dla wszystkich:
John W. Dower, War without Mercy. Race and Power in the Pacific War, Pantheon Books, New York 1993, s. 33-73.

Referat:
John W. Dower, War without Mercy. Race and Power in the Pacific War, Pantheon Books, New York 1993, s. 77-93, 118-146.
 

11.   

Czystki bałkańskie

Lektura dla wszystkich:
Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 353-381.

Referat:
Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 382-427.
 

12.   

Rwanda 1994

Lektura dla wszystkich:
Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 449-473.

Referat:
Piotr H. Kosicki, The Rwandan Genocide, Theory and Practice, “International Journal of Sociology” 2007, Vol. 37, No. 1, s. 10-29.
 

13.   

Etiologia pogromu – Kielce 1946

Lektura dla wszystkich:
Jan T. Gross, Fear. Anti-Semitism in Poland After Auschwitz. An Essay in Historical Interpretation, Princeton Univeristy Press, Princeton, Oxford 2006, s. 83-117.

Referat:
Jan T. Gross, Fear. Anti-Semitism in Poland After Auschwitz. An Essay in Historical Interpretation, Princeton Univeristy Press, Princeton, Oxford 2006, 118-166.
 

14.   

Masakra, ludobójstwo, nowoczesność

Lektura dla wszystkich:
Marie Fleming, Genocide and the Body Politic in the Time of Modernity, w: Robert Gellately, Ben Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective; Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 97-113.

Referat (2 osoby):
Tzvetan Todorov, Podbój Ameryki. Problem innego, przeł. Janusz Wojcieszak, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1996, s. 63-139.
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83