Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Współczesne teorie socjologiczne
(ćwiczenia, 3 grupy)

Semestr II, rok akademicki 2007/2008


 

L.p.

Literatura

1.           

Teoria Ervinga Goffmana

E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 5-46.

 

2.           

Tożsamość w interakcji

1) B.G. Glazer, A.L. Strauss, Konteksty świadomości i interakcja społeczna,
w: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 (dalej jako: WTS), s. 285-292.

2) R.H. Turner, Koncepcja siebie w interakcji społecznej, w: WTS, s. 272-284.

 

3.           

Socjologia fenomenologiczna: Alfred Schütz

A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: WTS, s. 867-893.

 

4.           

Etnometodologia: Harold Garfinkel

H. Garfinkel, Studia z etnometodologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 51-98.

 

5.           

Strukturalizm lingwistyczny i kulturowy

1) F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, roz. I. Istota znaku językowego, roz. II. Niezmienność i zmienność znaku Warszawa 2002, s. 89-101.

2) C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, w: WTS, s. 247-255.

 

6.           

Hermeneutyka Paula Ricoeura a socjologia interpretatywna

P. Ricoeur, Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst, w: WTS, s. 1001-1019.

 

7.           

Archeologia i genealogia Michela Foucault

M. Foucault, Trzy typy władzy, w: WTS, s. 512-536.

 

8.           

Strukturalizm konstruktywistyczny: Pierre Bourdieu

P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. Piotr Biłos, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005 (Cop.), s. 215-260, 302-318.

 

9.           

Teoria działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa

1) J. Habermas, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, w: WTS, s. 969-974.

2) J. Habermas, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, w WTS, s. 975-984.

3) J. Habermas, Typy działania komunikacyjnego, w: WTS, s. 985-990.

 

10.       

Socjologia historyczna

1) N. Elias, Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny, w: WTS, s. 1068-1082.

2) Ch. Tilly, Historia i wyobraźnia socjologiczna, w: WTS, s. 1083-1089.

 

11.       

O wielości nowoczesności

S.N. Eisenstadt, Nowoczesność jako odrębna cywilizacja, w: WTS, s. 754-768.

 

12.       

Postmodernizm socjologiczny

1) Z. Bauman, Czy istnieje postmodernistyczna socjologia?, w: WTS, s. 789-802.

2) F. Jameson, Kulturowa logika późnego kapitalizmu, w: WTS, s. 848-859.

 

13.       

Neomarksizm i postmarksizm

1) E.O. Wright, Klasy się liczą, w: WTS, s. 813-832.

2) E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia a strategia socjalistyczna, w: WTS, s. 833-847.

 
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83