Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

„Historia i socjologia pornografii”
wykład (30 godz.)

 Wykład podejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące pornografii jako zjawiska społecznego. Ma na celu ukazać nowożytny charakter pornografii i prześledzić jej losy w porównaniu z przemianami instytucji i wartości społecznych. Zreferowane zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące pornografii z zakresu socjologii, psychologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, historii (w tym historii kina), estetyki i prawa.

 Szczegółowe zagadnienia:

 1. problemy związane z definiowaniem pornografii;

 2. status starożytnych i średniowiecznych reprezentacji seksu;

 3. narodziny pornografii w czasach nowożytnych;

 4. pornografia a przemiany mediów (druk, fotografia, radio, telewizja, wideo, Internet);

 5. podstawowe zagadnienia metodologiczne w badaniu pornografii, w tym związane z penalizacją pewnych form pornografii;

 6. narodziny i funkcja cenzury;

 7. motywy sięgania po materiały pornograficzne i ich wpływ na psychikę w świetle badań psychologicznych;

 8. transgresyjne funkcje pornografii; pornografia a sztuka;

 9. pornografia w historii kina;

 10. edukacyjna funkcja pornografii;

 11. rola pornografii w dyskursie politycznym; pornografia a wolność słowa;

 12. prewencja i ściganie przestępstw związanych z produkcją i rozpowszechnianiem pornografii;

 13. pornografia internetowa jako zwierciadło społeczeństwa;

 14. pornografia z udziałem reprezentacji przemocy; BDSM;

 15. pornografia fetyszystyczna;

 16. fetyszyzm medyczny jako skutek powszechności biowładzy;

 17. pedofilizacja przestrzeni publicznej.Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83