Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania
dr Lech M. Nijakowski 

Wokół współczesnych teorii konfliktu społecznego

Seminarium, rok akademicki 2008/2009, semestr I

 

L.p.

Temat zajęć i lektury

1.       

Wymiary refleksji o konflikcie społecznym

Lektura dla wszystkich:

S. Lukes, Władza w ujęciu radykalnym, w: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, t. I-II, Warszawa 2006 [dalej jako WTS], s. 502-511.

Referat (2 osoby):

1)  R. Collins, Conflict Sociology. Toward an Explanatory Science,
     Academic Press, New York, San Francisco, London 1975, s. 348-402.

 

2.       

Wymiar mikrosocjologiczny w teorii konfliktu Randalla Collinsa
Lektura dla wszystkich:
M. Nowak-Dziemianowicz, Sfera prywatna jako obszar nierówności. Komunikacyjne praktyki wykluczania, w: J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, ENETEIA, Warszawa 2007, s. 311-334.

Referat (2 osoby):

1)      R. Collins, Konfliktowa teoria stratyfikacji, w: WTS, s. 482-501.

2)      R. Collins, Conflict Sociology. Toward an Explanatory Science, Academic Press, New York, San Francisco, London 1975, s. 146-160.

 

3.       

Konflikt klasowy w erze transformacji gospodarczej

Lektura dla wszystkich:

1)      E.O. Wright, Klasy się liczą, w: WTS, s. 813-832.

2)      E.C. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, przeł. P. Sadura, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 14-43.

Referat:

1) E.C. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, przeł. P. Sadura, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 116-153, 190-202.

 

4.       

Walka o redystrybucję i o uznanie

Lektura dla wszystkich:

N. Fraser, Od redystrybucji do uznania różnicy? Dylematy sprawiedliwości w erze „postsocjalistycznej”, w: WTS, t. 2, s. 1135-1143.

Referat (2 osoby):

N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie?, Wrocław 2005, s. 23-29, 59-97, 111-130.

5.       

Konflikty etniczne a społeczne na przykładzie relacji z Romami

Lektura dla wszystkich:

1)      L. Mróz, Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej, DIG, Warszawa 2007, s. 202-226.

2)      „Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2007 roku”, MSWiA 30 maja 2008 r.

Referat:

A. Giza-Poleszczuk, J. Poleszczuk, Cyganie i Polacy w Mławie – konflikt etniczny czy społeczny?, w: A. Jasińska-Kania (red.), Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 221-247.

6.       

Eskalacja prowadząca do wojny etnicznej. Przypadki Czeczenii i Gruzji

Lektura dla wszystkich:

S.J. Kaufman, Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War, Cornell University Press, Ithaca, London 2001, s. 85-123.

Referat (2 osoby):

1)      S.J. Kaufman, Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War, Cornell University Press, Ithaca, London 2001, s. 15-47.

2)      V. Tishkov, Conflicts Start with Words: Fighting Categories in the Chechen Conflict, w: W: A. Wimmer i in. (red.), Facing Ethnic Conflict. Toward a New Realism, Oxford 2004, s. 78-95.

 

7.       

Skrajne konsekwencje konfliktu międzygrupowego. Ludobójstwo w Ruandzie w 1994 roku

Lektura dla wszystkich:

Ch. Fisanick, The Rwanda Genocide, Greenhaven Press, Thomson Gale, San Diego I in. 2004, s. 17-39.

Referat:

Ch. Fisanick, The Rwanda Genocide, Greenhaven Press, Thomson Gale, San Diego I in. 2004, s. 40-56, 78-87.

 

8.       

Rewolucje

Lektura dla wszystkich:

Ch. Tilly, Rewolucje europejskie 1492-1992, przeł. E. Żelazna, Wydawnictwo Krąg, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa 1997, 11-34, 299-315.

Referat:

Ch. Tilly, Rewolucje europejskie 1492-1992, przeł. E. Żelazna, Wydawnictwo Krąg, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa 1997, s. 243-297.

 

9.       

Konflikty o panowanie symboliczne

Lektura dla wszystkich:

1)      P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 233-293.

2)      M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Universitas, Kraków 2005, s. 52-58.

Referat:

M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Universitas, Kraków 2005, s. 229-298.

 

10.   

Biowładza w ujęciu M. Foucault a konflikty związane z ochroną zdrowia

Lektura dla wszystkich:

N. Rose, The Politics of Life Itself, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2007, s. 9-40.

Referat:

N. Rose, The Politics of Life Itself, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2007, s. 131-153.

 

11.   

Funkcje masakry w konflikcie wojennym

Lektura dla wszystkich:

1)      Omer Bartov, Żołnierze Führera, przeł. Jarosław Skowroński, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 243-256.

2)      L.A. Coser, Społeczne funkcje konfliktu, w: WTS, s. 478-481.

Referat:

Omer Bartov, Żołnierze Führera, przeł. Jarosław Skowroński, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 90-156

 

12.   

Konflikty z imigrantami – wymiar ekonomiczny i kulturowy

Lektura dla wszystkich:

1)      E. Bleich, Race Politics in Britain and France. Ideas and Policymaking since the 1960s, Cambridge Univeristy Press, Cambridge 2003, s. 196-208.

2)      H. Mustafa, Islam and the West in an Era of Globalization: Clash of Civilization or Coexistence?, w: N. AlSayyad, M. Castells (red.), Muslim Europe or Euro-Islam. Politics, Culture, and Citizenship in the Age of Globalization, Lexington Books 2002, s. 91-109.

Referat:

B. Tibi, Muslim Migrants in Europe. Between Euro-Slam and Ghettoization, w: N. AlSayyad, M. Castells (red.), Muslim Europe or Euro-Islam. Politics, Culture, and Citizenship in the Age of Globalization, Lexington Books 2002, s. 31-52.

 

13.   

Konflikty społeczeństwa sieci

Lektura dla wszystkich:

M. Castells, Społeczeństwo sieci, przekł. M. Marody i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30-40, 369-380, 452-458.

Referat:

1)      A. Przybylska, Internet a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, w: Ł. Jonak i in. (red.), Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, WAiP, Warszawa 2006, s. 179-210.

2)      P. Wiench, Za wielkim murem. Internet a społeczeństwo obywatelskie, w: tamże, s. 225-238.

3)      Ł. Szurmiński, Wojna w internecie – jej formy i przebieg na przykładzie konfliktu zbrojnego w Kosowie, w: tamże, s. 261-277.

 

 
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83