Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News
 2008/2009 

Współczesne teorie socjologiczne – ćwiczenia
semestr I i II

„Dyskursywna reprodukcja i produkcja narodu” – seminarium (30 godz.)
semestr I

„Wokół współczesnych teorii konfliktu społecznego” – seminarium (30 godz.)
semestr I

„Wprowadzenie do socjologii historycznej” – wykład (30 godz.)
semestr I

„Historia i socjologia pornografii” – wykład (30 godz.)
semestr II

„Tortury jako technologia prawdy” – seminarium (30 godz.)
semestr II

 2007/2008 

Współczesne teorie socjologiczne - ćwiczenia
semestr I
semestr II

"Radość masakry. Funkcje masakry w wojnach, ludobójstwach i czystkach etnicznych" seminarium (30 godz.)
semestr I

"Potęga dramatu. Teatr w perspektywie socjologicznej" seminarium (60 godz.)
semestr I
semestr II

"Ciało w medycznych okowach. O dyskursie medycznym i władzy" seminarium (30 godz.)
semestr II

 

 2006/2007 

Współczesne teorie socjologiczne - ćwiczenia
semestr I
semestr II

"Ludobójstwo i czystki etniczne - perspektywa interdyscyplinarna" seminarium (60 godz.)
semestr I
semestr II

"Ciało i transgresja. Od pornografii do masakry" seminarium (60 godz.)
semestr I
semestr II

"Wojna i naród" seminarium (30 godz.)
II semestr

 


 2005/2006 


Współczesne teorie socjologiczne - ćwiczenia
semestr I
semestr II

"Mowa nienawiści - perspektywa teorii dyskursu i socjologii emocji" konwersatorium (60 godz.)
semestr I
semestr II

"Ślązacy – nowy naród?" konwersatorium (30 godz.)
I semestr


"Konflikty narodowościowe w wymiarze symbolicznym" konwersatorium (60 godz.)
semestr I
semestr II
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83