Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Spory i konflikty o pomniki i tablice mniejszości niemieckiej
na Śląsku Opolskim – perspektywa socjologiczna.

Sporne pomniki i tablice upamiętniające
żołnierzy Wehrmachtu na Śląsku Opolskim


Kolejne strony zostały opracowane na podstawie książki, której jestem współautorem (Lech M. Nijakowski, Jerzy Szteliga, Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim, Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”, Opole-Warszawa 2005, ss. 192. Recenzentem książki był prof. dr hab. Grzegorz Janusz).

 

 

Spis treści "Informatora o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim"

Wstęp
Imperatyw dialogu. Sporne znaki pamięci na Śląsku Opolskim
(Lech M. Nijakowski, Jerzy Szteliga)

Rozdział 1
Kontekst prawno-administracyjny debaty o upamiętnieniach mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim (Lech M. Nijakowski)

Rozdział 2
Spory i konflikty o pomniki i tablice mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim – perspektywa socjologiczna (Lech M. Nijakowski)

Rozdział 3
Sporne punkty widzenia
• O dyskryminacji, naginaniu prawa i pseudo-naukowcach. Rozmowa z Posłem Henrykiem Krollem, Przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
• Prowokująca „niewiedza” Niemców. Rozmowa z Posłem Jerzym Czerwińskim, Wiceprzewodniczącym Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
• Tylko dialog. Rozmowa z Elżbietą Rutkowską, Wojewodą Opolską

Rozdział 4
Informacja o spornych pomnikach i tablicach

L.p. Miejscowość L.p. Miejscowość
1. Bierawa 35. Łokowice
2. Biestrzynnik 36. Mechnica
3. Błażejowice 37. Mechnice
4. Brożec 38. Mochów
5. Brynica 39. Olbrachcice
6. Chróścice 40. Ortowice
7. Chrząstowice 41. Pietna
8. Dobra 42. Pisarzowice
9. Dobrzeń Wlk. 43. Poborszów
10. Domecko 44. Podlesie
11. Dziedzice 45. Popielów
12. Dzielnica 46. Prószków
13. Dziergowice 47. Przywory
14. Gierałtowice 48. Racławiczki
15. Gogolin 49. Raszów
16. Gostomia 50. Rogów Opolski
17. Góra św. Anny 51. Raszowicki Las
18. Gronowice 52. Rozkochów
19. Gwoździce 53. Rzepce
20. Januszkowice 54. Rzymkowice
21. Jemielnica 55. Smolarnia
22. Józefów 56. Solec
23. Kamień Śląski 57. Steblów
24. Karłubiec 58. Strzelce Op.
25. Kąty Opolskie 59. Szczedrzyk
26. Kąty Opolskie 60. Śmicz
27. Kąty Opolskie 61. Tarnów Op.
28. Kosorowice 62. Tarnów Op.
29. Krępna 63. Walidrogi
30. Kujakowice 64. Wędrynia
31. Kujawy 65. Większyce
32. Kup 66. Złotniki
33. Łany 67. Zużela
34. Łącznik


Aneks
Ramowe kalendarium sporu

Uchwała nr 1 z dnia 25 stycznia 1995 r. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa upamiętnień ukraińskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała nr 2 z dnia 25 stycznia 1995 r. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie upamiętnień na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzy niemieckich poległych w I i II wojnach światowych oraz w czasie powstań śląskich i wielkopolskiego.
 


Badania, których wyniki zawarte są na stronach, sfinansowano m.in. ze środków Ministra Nauki i Informatyzacji w ramach projektu badawczego: „Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym na przykładzie Polski – próba socjologicznego wyjaśnienia oraz projekt instytucjonalizacji ich rozwiązywania” (nr 1 H02E 036 26)

Informacje dotyczące pomników pochodzą z materiałów Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, opracowanych przez Małgorzatę Raczyńską-Łukaniszyn i Lilianę Wawrzynkiewicz (uzyskanych dzięki uprzejmości ówczesnej wojewody opolskiej Elżbiety Rutkowskiej) oraz z moich badań terenowych i wywiadów. Badania zakończyłem w sierpniu 2005 roku – i to jest „stan obecny” w poniższych opisach. Od tamtego czasu pojawiły się nowe pomniki w ewidencji, mogły także zajść jakieś zmiany na zewidencjonowanych wcześniej monumentach. Jeśli mają Państwo aktualne informacje na temat opisywanych (i nie opisywanych) pomników proszę o kontakt .

Autorem większości zdjęć jest Przemysław Nijakowski, części – Tadeusz Parcej, pozostałe pochodzą z archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Kontekst prawno-administracyjny debaty o upamiętnieniach mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim  [pobierz plik]

Spory i konflikty o pomniki i tablice mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim – perspektywa socjologiczna
Zdjęcia spornych pomnikówStrona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83