Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News
Styczeń 2009. Aktualizacja strony. Nowe artykuły do pobrania:

 1. Ciało w okowach medycyny. Czy możliwa jest transgresja cielesna w erze biowładzy?, w: Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara (red.), Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, 2008, s. 337-355.
  [pobierz plik: Cialowokowachmedycyny.pdf]
   
 2. Radość masakry. Transgresyjne funkcje masakry w nowoczesnych czystkach etnicznych i ludobójstwie, w: Magdalena Kamińska, Adam Horowski (red.), Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 45-61.
  [pobierz plik: Radoscmasakry.pdf]
   
 3. Cień XX wieku. Możliwość ochrony ludności cywilnej w czasie czystek etnicznych i ludobójstw, „Bezpieczeństwo i Ochrona. Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony” 2008, nr 1-2, s. 49-68.
  [pobierz plik: CienXXwieku-BiOnr1-2.pdf]
   
 4. Lewica po Auschwitz. Ludobójstwo jako temat lewicowego dyskursu politycznego, „Zdanie” 2008, s. 31-37.
  [pobierz plik: LewicapoAuschwitz.pdf]
   
 5. Nowe prawa Ślązaków, „Śląsk” 2008, nr 4 (150), s. 18-20.
  [pobierz plik: NoweprawaSlazakow.pdf]
   
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83