Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Lech Nijakowski Urodziłem się 11 sierpnia 1977 w Opolu. Ukończyłem socjologię (2001 r.) i filozofię (2003 r.) na Uniwersytecie Warszawskim (w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych). W 2005 roku uzyskałem na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy „Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym” (promotorem była prof. Aleksandra Jasińska - Kania). Obecnie jestem adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Od 1 października 2007 r. jestem także docentem w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie. 15 grudnia 2007 r. zostałem wybrany członkiem Senatu WSBiO oraz Kierownikiem Zakładu Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
http://www.wsbio.waw.pl

Jestem sekretarzem redakcji pisma naukowego WSBiO „Bezpieczeństwo i Ochrona”.

Współpracuję także z Collegium Civitas, gdzie okresowo prowadzę zajęcia fakultatywne i kursowe.
Główne obszary moich zainteresowań i badań, to:

 1. Socjologia etniczności i narodu, w tym zwłaszcza:
  - mniejszości narodowe i etniczne (aspekty prawne, socjologiczne i historyczne)
  - animozje i konflikty narodowościowe
  - stereotypy i uprzedzenia etniczne
  - stosunki narodowościowe na Śląsku
 2. Teorie agresji, przemoc i wojny (ujęcie interdyscyplinarne)
 3. Problematyka czystek etnicznych, ludobójstwa i masakr
 4. Współczesne teorie socjologiczne, w tym zwłaszcza:
  - teorie dyskursu
  - teorie konfliktu i władzy
  - socjologia historyczna
 5. Socjologia dewiacji, w tym zwłaszcza
  - ciało i transgresja
  - historia i socjologia pornografii
 6. Polityka pamięci (zwłaszcza polska polityka pamięci)
 7. Filozofia społeczna

Od 1998 roku jestem redaktorem naczelnym „Rubikonu. Kwartalnika Naukowego”.

Poza uprawianiem nauki staram się wykorzystywać swoją wiedzę w pracy zawodowej. Od 2001 roku jestem stałym doradcą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Od maja 2002 r. do stycznia 2006 r. pracowałem w Sekretariacie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wybrane nagrody i wyróżnienia: 

2007 r.    - Nagroda im. Stanisława Ossowskiego za rok 2007 za książkę „Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym”
    - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Domeny symboliczne” oraz wysoki poziom zajęć dydaktycznych
2006 r.   - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pracę doktorską i wybitne osiągnięcia dydaktyczne
2005 r.   - Stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (ponowne-kontynuacja)
2004 r.   - Brązowy Krzyż Zasługi (postanowienie Prezydenta RP z 17 marca 2004 r.)
2002 r.   - Stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców
    - Stypendium Fundacji „Instytut Artes Liberales” w 2002 roku na napisanie pracy magisterskiej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
2001 r.   - Nagroda im. Floriana Znanieckiego za rok 2001 (II stopnia), przyznana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską
    - Stypendium Fundacji „Instytut Artes Liberales” w 2001 roku na napisanie pracy magisterskiej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
1998 - 2002 r.   - stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za wybitne wyniki w nauce


 

 Wywiady ze mną (wybór): 

Śląskie domeny symboliczne, rozmawiał Jan Cofałka, „Śląsk” 2007, nr 5 (maj 2007), s. 38-39. [pobierz plik ]

Wojna pomnikowa, rozmawiał Michał Wójcik, „Focus Historia” 2007, nr 3 (czerwiec 2007), s. 49.

Regiony to przyszłość, ale nie dla Polski, „Nowe Państwo”, wiosna 2006.  [pobierz plik ]


 Działalność społeczna (wybór): 
- członek Rady Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”;
- zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Res Humana”;
- członek redakcji „Zdania”;
- członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro Humanum”
- członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział Warszawski.

 

Żeby przeglądać pliki PDF trzeba mieć zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę plików.
Na przykład Adobe Reader.
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83