Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Rubikon - kwartalnik naukowy

„Rubikon” powstał jako pismo studenckie w 1998 roku. Od numeru 14-15 (3-4/2001) zmieniliśmy nazwę na „Rubikon. Kwartalnik Naukowy”. Było to przejawem profesjonalizacji tytułu. Dziś „Rubikon” spełnia wszystkie wymogi pisma naukowego.

„Rubikon” to interdyscyplinarne czasopismo podejmujące zagadnienia z obszaru socjologii (zwłaszcza: socjologia historyczna, współczesne teorie socjologiczne, teorie konfliktu), filozofii (zwłaszcza: analityczna, społeczna), antropologii kultury, antropologii codzienności, spraw międzynarodowych, polemologii, socjologii etniczności (zwłaszcza: mniejszości narodowe i etniczne), teorii komunikacji, teorii i analizy dyskursu, krytyki kulturowej i in.

RADA NAUKOWA:

  1. prof. dr hab. Aleksandr Jasińska-Kania,
  2. prof. dr hab. Piotr Kowalski,
  3. prof. dr hab. Krzysztof Kwaśniewski,
  4. dr hab. Sławomir Łodziński,
  5. prof. dr hab. Andrzej Mencwel,
  6. prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja,
  7. prof. dr hab. Aleksander Ochocki,
  8. prof. dr hab. Stanisław Pieróg,
  9. dr hab. Robert Piłat,
  10. prof. dr hab. Roch Sulima.
REDAKCJA:
dr Lech M. Nijakowski – redaktor naczelny
dr Roman Chymkowski – zastępca redaktora naczelnego
oraz zespół: dr Marta Bucholc, dr Tadeusz Ciecierski, dr Maciej Gdula

ADRES REDAKCJI:
00-553 Warszawa
ul. Koszykowa 24 m. 1
tel. 022-625-44-69

WYDAWCA:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro Humanum””


 Archiwalne numery – spisy treści
 


Informacje dla autorów [pobierz plik]
 Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83