Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Do zakresu działania Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw. Informacje o pracy Komisji znajdują się na stronie Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/komisje/www_mne.htm).

Wsparcie procesu legislacyjnego i pomoc ekspercką zapewnia Biuro Analiz Sejmowych (http://www.bas.sejm.gov.pl). Jedną z form wsparcia merytorycznego komisji sejmowej jest powołanie stałego doradcy komisji. Komisja sejmowa może mieć tylko jednego stałego doradcę (z wyjątkiem: Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Ustawodawczej i komisji śledczych). Stały doradca jest powoływany w drodze uchwały, po uprzednim uzgodnieniu danej kandydatury przez prezydium komisji z Prezydium Sejmu.

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych podjęła uchwały w sprawie powołania Lecha M. Nijakowskiego na stałego doradcę komisji na następujących posiedzeniach:

IV kadencja Sejmu – 27 listopada 2001 r. (Biuletyn Komisji Sejmowych nr 90/IV)
V kadencja Sejmu – 25 stycznia 2006 r. (Biuletyn Komisji Sejmowych nr 238/V)
VI kadencja Sejmu – 9 stycznia 2008 r. (Biuletyn Komisji Sejmowych nr 128/VI)

Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83