Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Lista książek autorstwa/współautorstwa lub pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego

 Książki – autorstwo/współautorstwo: 

 1. Lech M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss.288
 2.  Lech M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, ss. 379
 3.  Lech M. Nijakowski, Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, Interdyscyplinarne Koło Nauk o Społeczeństwie i Kulturze, Instytut Socjologii UW, Warszawa 2002, ss. 227.
 4.  Lech M. Nijakowski, Jerzy Szteliga, Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim, Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”, Opole-Warszawa 2005,
  ss. 192.
 5.  Danuta Berlińska, Lech M. Nijakowski, Lobbing na rzecz polskich regionów w Brukseli - przygotowanie do aktywnego członkostwa w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole 2001, ss. 178.

 Książki - redakcja naukowa: 
 1.  Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wybór i opracowanie), „Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, t. 1-2, Warszawa 2006, ss. 1248.
 2.  Lech M. Nijakowski (red.), Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, ss. 352.
 3.  Lech M. Nijakowski (red.), Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, SCHOLAR, Towarzystwo Przyjaciół Śląska, Warszawa 2004, ss. 246.
 4. Lech M. Nijakowski, Sławomir Łodziński (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, , Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, ss. 280.
 5. Tadeusz Ciecierski, Lech M. Nijakowski, Jakub Szymanik (red.), Filozofia i nauki szczegółowe, Warszawa 2002.
 6. Tadeusz Ciecierski, Lech M. Nijakowski (red.), Oblicza relatywizmu teoriopoznawczego, Warszawa 2001.
 7. Lech M. Nijakowski (red.), W poszukiwaniu ładu wielokulturowego. Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, Warszawa 2001.

 Recenzje i noty: 

„Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny"
Recenzje:
1. Adam Komorowski, Trumny w zaprzęgu, „Nowe Książki” 2008, nr 12, s. 31-32.[pobierz plik]

„Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym”
Recenzje:
1. Władysław Markiewicz, O narodowej symbolice, "Nowe Książki" nr 9/2007, s. 34-35 [pobierz plik]
2. Elżbieta Smolarkiewicz, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 3 (324), s. 243-246. [
pobierz plik]
Noty:
1. „Przegląd Polityczny” 2007, nr 82, s. 178 [reprodukcja okładki s. 177]

„Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym”

Recenzje:
1. Renata Suchocka, Zaproszenie do dyskursu o Śląsku, „Sprawy Narodowościowe” 2003, nr 22, s. 193-196.
2. Bogdan Widera, Meandry śląskiej tożsamości, „Śląsk” 2004, nr 2, s. 76.
3. TaSki, Schlesische Paradoxien, „Schlesisches Wochenblatt“ z 24-30 stycznia 2003 r., s. 8.[pobierz plik]
4. [brak nazwiska autora] „Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym”: kilka uwag socjo[bio]loga nt. ważnego dla Ślązaków opracowania, „Jaskółka Śląska” wrzesień 2003, nr 18, s. 3-4.

Noty:
5. Franciszek Kosma, Nowa książka o Śląsku, „Nowa Trybuna Opolska” z 27 stycznia 2003 r.. s. 10.

„Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?”

Recenzje:
1. Krzysztof Karwat, Burza nad Górnym Śląskiem, „Książki w Tygodniku” 2005, nr 11, z 13 marca 2005 r. – dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2005, s. 19.
2. Engelbert Miś, Kommen die Schlesier?, „Schlesisches Wochenblatt“ z 22-28 kwietnia 2005 r., s. 6.[pobierz plik]
3. Marian G. Gerlich, Nadciągają Ślązacy, „Nasze Zabrze Samorządowe” 2004, nr 12, s. 9.

Noty:
4. Helena Górska, Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, „Nasza Gazeta. Biuletyn Informacyjny Związku Górnośląskiego” 2005, nr 1, s. 9.

„Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim”

Recenzje:
1. Adam Suchoński, O książce Nijakowskiego i Szteligi, „Nowa Trybuna Opolska” z 14 października 2005 r.
2. W. Dobrowolski, Nie wszędzie się udało z pomnikami, „Schlesisches Wochenblatt“ z 23-29 września 2005 r., s. 4.

„Współczesne teorie socjologiczne" (tom 1 i 2)

Recenzje:
1. Henryk Domański, Socjologia dzisiaj, „Nowe Książki” 2007, nr 7, s. 16-17. [pobierz plik]

 

Żeby przeglądać pliki PDF trzeba mieć zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę plików.
Na przykład Adobe Reader.

Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83