Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News
Spis recenzji Lecha M. Nijakowskiego
(1997-2007)

 SZCZEGÓLNIE POLECAM 

1. O nazistowskiej religii politycznej (rec.: R. S. Rose: Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, przeł. Zuzanna Jakubowska, Agnieszka Rurarz, wprowadzenie: Rafael Argullol, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006), „Nowe Książki” 2006, nr 7. [pobierz plik]
2. Lud umarł, choć pazury dalej rosną (rec.: A. Ochocki, Trzy opery, czyli podmiotowość komiczna, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003), „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2003, nr 1-4 (20-23). [pobierz plik]
3. Dobry volksdeutsch? (rec.: Leszek Olejnik, Zdrajcy narodu? Losy Volksdeutschów w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006) „Nowe Książki” 2006, nr 11, s. 58.
[pobierz plik]
4. Ludobójczy antyslawizm nazistów (rec.: Jerzy W. Borejsza, «Śmieszne sto milionów Słowian...». Wokół światopoglądu Adolfa Hilera, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, ss. 218), „Nowe Książki” 2007, nr 5, s. 31-32.
[pobierz plik]

 SZCZEGÓLNIE ODRADZAM 

5.
Wybiórcza komunikacja narodów (rec.: Jan Mikułowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, ss. 404), „Nowe Książki” 2007, nr 3, s. 26-27. [pobierz plik]

 POZOSTAŁE RECENZJE 
6. Polska okiem lewicowej inteligencji (rec.: Paweł Kozłowski, Andrzej Walicki, Z Polski i o Polsce. Korespondencja z lat 2004-2006, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2007, ss. 185), „Res Humana” 2007, nr 5(90), s. 46-48.
7. Żydowska Warszawa zachowana w listach (rec.: Marcin Kula, Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, ss. 443), „Nowe Książki” 2007, nr 10, s. 61.
8. Polska ofensywa kulturalna (rec.: Mieczysław Wojtczak, Zdobywanie Moskwy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006, ss. 378), „Nowe Książki” 2007, nr 8, s. 49.
9. Meandry pamięci zbiorowej (rec.: Barbara Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, ss. 237), „Nowe Książki” 2007, nr 7, s. 13-14.
10.
Fotografia z żydowskim bratem (rec.: Stefan Bratkowski, Pod tym samym niebem. Krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006, ss. 256), „Nowe Książki” 2007, nr 1, s. 30.
11. Filozofia ludobójstwa Żydów (rec.: Berel Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, Przeł. Anna Ziębińska-Witek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, ss. 252), „Nowe Książki” 2007, nr 4, s. 58-59.
12. Rytuały ratujące twarz (rec.: Erving Goffman, Rytuał interakcyjny, przeł. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006) „Nowe Książki” 2006, nr 12.
13. Polskie tęsknoty? (rec.: M.A. Kowalski, Kolonie Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005) „Nowe Książki” 2006, nr 10, s. 53-54.
14. Symulowana refleksja (rec.: J. Baudrillard: W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej, przeł. Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006) „Nowe Książki” 2006, nr 8.
15. Karnawał ludów, (rec.: P. Kenney, Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, przeł. Piotr Szymor, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2005), „Nowe Książki” 2006, nr 5.
16. Poznaniacy nie gęsi, swe legendy mają (rec.: K. Kwaśniewski, Poznańskie legendy i nie tylko, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004), „Nowe Książki” 2005, nr 6.
17. Polsko-niemieckie wyzwania edukacyjne (rec.: E. Nasalska, Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949-1999, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004), „Nowe Książki” 2005, nr 3.
18. Nastał czas wojen, (rec.: H. Münkler, Wojny naszych czasów, przeł. K. Matuszek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004), „Nowe Książki” 2005, nr 4.
19. Czy naród istnieje? (rec.: J. Kilias, Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2004), „Nowe Książki” 2004, nr 10.
20. Studium etnicznej wrogości, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2001, nr 3 (rec.: Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, Warszawa 2001).
21. Racjonalność komunikacyjna, „Myśl Socjaldemokratyczna” nr 1, 2000 (rec.: Jürgen Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I, Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A. M. Kaniowski, przekład przejrzał M. J. Siemek, Warszawa 1999).
22. Teoria zmiany społecznej, „Myśl Socjaldemokratyczna” nr 1, 2000 (rec.: Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej, Warszawa 1999).

Żeby przeglądać pliki PDF trzeba mieć zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę plików.
Na przykład Adobe Reader.
Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83