Strona główna menu O mnie menu Teksty menu Dydaktyka menu Mniejszości narodowe menu Rubikon menu News

Wywiady
Przeprowadzone przez Lecha M. Nijakowskiego

  2 0 0 7

1. Zaufanie - przeciw polskiej traumie. Z profesorem Piotrem Sztompką rozmawiają Irena Janowska-Woźniak i Lech M. Nijakowski, „Nowe Książki” 2007, nr 12, s. 4-8. [pobierz plik]

2. Demokracja po polsku. Rozmowa z profesorem Januszem Czapińskim, „Przegląd” 2007, nr 47. [czytaj > ]

  2 0 0 6

1. Meandry pamięci zbiorowej i rozumu naukowego. Rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Szacką, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” nr 24-27 [2004, nr 1-4, druk: 2006].
2. Rozmowa z Heiko Koselem, posłem do Landtagu, liderem mniejszości serbołużyckiej, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” nr 24-27 [2004, nr 1-4, druk: 2006].

  2 0 0 5

3. Powstania śląskie – niechciana pamięć? Rozmowa z Krystyną Lenart - Juszczewską, Dyrektorem Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, „Śląsk” nr 7, lipiec 2004 r.

  2 0 0 4

4. Janek Osmańczyk: szwoleżer-patriota Polski europejskiej. Rozmowa z Bohdanem Lewandowskim, w: M. Masnyk, S.S. Nicieja (red.), Edmund Jan Osmańczyk. Dziennikarz – publicysta - parlamentarzysta we wspomnieniach bliskich i przyjaciół, Uniwersytet Opolski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2004., s. 311-318.

  2 0 0 3

5. Rozbijanie Jugosławii telewizorem. Rozmowa z prof. drem hab. Markiem Waldenbergiem, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2003, nr 1-4 (20-23). [pobierz plik]

  2 0 0 2

6. O tryumfującej idei postępu. Rozmowa z prof. drem hab. Jerzym Jedlickim, „Rubikon” 2002, nr 1-2 (12-13).
7. Pustka po utraconej wieloetniczności. Rozmowa z red. Konstantym Gebertem (Dawidem Warszawskim) „Rubikon” 2002, nr 1-2 (12-13).
8. O złożonej fakturze codzienności. Rozmowa z prof. drem hab. Rochem Sulimą, profesorem w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2002, nr 1-4 (16-19).
9. Jesteśmy dynamiczną wspólnotą. Rozmowa z Mironem Kertyczakiem, prezesem Związku Ukraińców w Polsce, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2002, nr 1-4 (16-19).

  2 0 0 0

10. U progu wiecznego pokoju. Rozmowa z prof. drem hab. Markiem J. Siemkiem, „Rubikon” 2000, nr 1-2 (8-9).
11. Jestem Ślązakiem z wyboru. Rozmowa z Wojciechem Żukrowskim, „Śląsk” 2000, nr 10 (60).
12. Jak być wolnym. Rozmowa z prof. drem hab. Andrzejem Walickim, „Rubikon” 2000, nr 3 (10) (wywiad przeprowadzony wespół z Romanem Chymkowskim).
13. O potrzebie uniwersytetu. Rozmowa z prof. drem hab. Piotrem Węgleńskim, Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, „Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego” 2000, nr 1.

  1 9 9 9

14. Kultura, oświecenie i odpowiedzialność. Rozmowa z prof. drem hab. Andrzejem Mencwelem, Dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, „Rubikon” 1999, nr 2 (5) (wywiad przeprowadzony wespół z Romanem Chymkowskim).
15. Cud opolski, czyli Polacy i Niemcy na Śląsku. Rozmowa z prof. drem hab. Dorotą Simonides, Senatorem RP, „Rubikon” 1999, nr 1 (4).
16. Uniwersytet otwarty. Rozmowa z prof. drem hab. Sławomirem Nicieją, Rektorem Uniwersytetu Opolskiego, „Rubikon” 1999, nr 3-4 (6-7).

  1 9 9 8

17. Mniejszości narodowe i etniczne. Rozmowa z Jackiem Kuroniem, Posłem na Sejm RP, „Rubikon” 1998, nr 2-3.

 

Żeby przeglądać pliki PDF trzeba mieć zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę plików.
Na przykład Adobe Reader.Strona główna|O mnie|News
Teksty: Książki|Artykuły|Recenzje|Wywiady
Dydaktyka: Plany zajęć|Materiały
Mniejszości narodowe: Sporne pomniki niemieckie na Śląsku|Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Rubikon: Archiwalne numery

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść: Lech Nijakowski. Webdesign: Nightday83